Aglomeracja proszku zapewnia łatwiejsze przetwarzanie i doskonałą dyspergowalność

GEA dostarcza różne instalacje do aglomeracji dodatków spożywczych. Wszystkie instalacje projektujemy z myślą o najsurowszych wymogach branżowych dotyczących jakości produktu, wydajności instalacji oraz sterylności projektu.

Kluczowym wymogiem dotyczącym każdego dodatku spożywczego jest to, aby można go było w łatwy sposób przetworzyć za pomocą zautomatyzowanego procesu i szybko rozproszyć w obrębie gotowego produktu. Aglomeracja powoduje przeobrażenie drobnego proszku wyprodukowanego w suszarce rozpyłowej do postaci „instant”, zapewniając szybsze rozpraszanie i rozpuszczanie podczas przetwarzania. Aglomeracja zmniejsza również gęstość nasypową proszku, sprawia, że przepływa szybciej, pomaga ograniczać zapylenie, ograniczając tym samym koszty konserwacji i czyszczenia. W toku zdobywanego przez wiele lat doświadczenia udoskonaliliśmy sztukę suszenia natryskowego i aglomeracji, aby zrealizować wymogi produktu, potrzeby ekonomiczne oraz potrzeby instalacji klientów. Nasi specjaliści ds. produktu oraz projektanci instalacji zintegrowali te czynniki z procesem, projektując instalacje pod kątem potrzeb klientów. 

Aglomeracja jednoetapowa

Nasza suszarka rozpyłowa FSD® łączy suszenie natryskowe z fluidalnym, tworząc z ciekłego wsadu zaglomerowane proszki gotowe do rozpuszczenia w wodzie. Jest ro realizowane poprzez recyrkulację drobnych cząstek, aby zderzały się ze wsadem rozpylanym z dyszy, aż do osiągnięcia wymaganego poziomu aglomeracji.

Aglomeracja dwuetapowa

Proszki z tradycyjnej suszarki rozpyłowej produkujące pojedyncze cząstki mogą przybierać postać „instant” w specjalnej instalacji do aglomeracji. AGLOMERATOR REWET® przetwarza drobny proszek z suszarki rozpyłowej w gruby, sypki, bezpyłowy i zaglomerowany proszek rozpuszczalny. Aglomeracja przebiega poprzez zastosowanie pary i substancji wiążącej w kontrolowanym środowisku i zgodnie z wymaganymi właściwościami produktu końcowego. Każdy proszek, którego cząstki mają rozmiar mniejszy od wymaganego jest przesiewany i wraca do systemu podawania proszku.

Ośrodki testowe

Zapewniamy dostęp do ośrodków testowych, gdzie klienci mogą opracowywać i zatwierdzać produkty i procesy. Pozwala to ograniczyć ryzyko technologiczne oraz czas wprowadzania produktu na rynek. Dzięki badaniu wykonalności pomagamy ustalić, czy dany produkt może być skutecznie aglomerowany. Ponadto próbki produktu można analizować w celu przygotowywania gruntu pod produkcję na skalę przemysłową. Testy pilotowe umożliwiają pozyskiwanie podstawowych danych projektowych, potrzebnych do suszenia nowego lub istniejącego produktu i/lub optymalizowania procesu produkcji. W naszych specjalistycznych laboratoriach analitycznych badać można właściwości produktu, takie jak zawartość cząstek stałych i rozkład wielkości cząstek.  

Zastosowania aglomeracyjne:

  • Aminokwasy
  • Kwas cytrynowy
  • Mleczko kokosowe
  • Środki emulgujące
  • Przyprawy
  • Barwienie żywności