Kompleksowe rozwiązania dla gospodarstw mlecznych na całym świecie

Hodowcy bydła mlecznego spotykają się z rosnącym popytem na mleko i produkty mleczne ze strony rosnącej i coraz bardziej zurbanizowanej ludności świata, do tego dochodzą kwestie związane z wysokimi wymaganiami jakościowymi, zdrowiem zwierząt i normami produkcyjnymi. W GEA rozumiemy te wyzwania i wiemy, czego potrzebują gospodarstwa mleczna, by skutecznie prowadzić działalność.

Najnowocześniejszy udój

Praca hodowcy bydła mlecznego w obecnych czasach oznacza produkowanie z zyskiem wysokiej jakości mleka pośród rosnących kosztów paszy, energii i ziemi oraz z uwzględnieniem zmiennych cen mleka. GEA wiedzie prym w zapewnianiu innowacyjnych rozwiązań dla wszelkiego rodzaju gospodarstw mlecznych na całym świecie od 1926 roku. 

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu oferujemy usługi obejmujące zbieranie i magazynowanie mleka, (automatyczne) systemy żywienia, zarządzanie gnojowicą, wyposażenie inwentarskie, rozwiązania dla cieląt wraz ze zintegrowanymi narzędziami zarządzania gospodarstwem (mlecznym), jak również zaawansowane koncepcje usług.

Od poszczególnych produktów po kompletne zintegrowane systemy mleczne — nasza najnowocześniejsza technologia jest opracowywana i produkowana zgodnie z najnowszymi wytycznymi i certyfikowanymi normami jakości. GEA jest ekspertem i niezawodnym partnerem dla hodowców bydła mlecznego na całym świecie, pomaga im kreować przyszłość w sposób skuteczny i zrównoważony.