Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Obecnie skuteczna produkcja mleka wymaga dokładnego zrozumienia wielu krytycznych czynników: odpowiednie informacje muszą być dostępne i monitorowane, a na nich opierają się ważne decyzje, które muszą być podejmowane we właściwym czasie.

Precyzyjna hodowla bydła to coś więcej niż elektroniczna identyfikacja zwierząt. Aby lepiej wyposażyć się na przyszłość, kluczowe jest stosowanie elektroniki w celu sterowania różnymi procesami roboczymi. Jest oczywiste, że oprócz zapisywania, monitorowania, przechowywania i kontrolowania danych, interaktywna wymiana danych zyskuje na znaczeniu. GEA zapewnia rozwiązania pozwalające osiągnąć te cele.