Koncepcje wyposażenia inwentarskiego pozwalające na optymalizację produkcji mleka

Każdy czynnik wpływający m.in. na pojenie i żywienie zwierząt może wpływać na produkcję mleka, więc należy to uwzględnić przy projektowaniu koncepcji wyposażenia inwentarskiego. Otoczenie powinno umożliwiać spokojne, uporządkowane żywienie i pojenie, tak aby mleko było najwyższej jakości, a zwierzęta miały możliwość dłuższego odpoczynku w pozycji leżącej. Odpowiedni odpoczynek będzie miał pozytywny wpływ na bezproblemowe żywienie w pozycji stojącej. Możliwość łatwego oddzielenia poszczególnych zwierząt do kontroli lub innych czynności po udoju to także kluczowy aspekt dobrostanu zwierząt.

Optymalne żywienie

Szczególnie ważne jest, aby zwierzęta miały łatwy dostęp do źródła świeżej, wysokiej jakości wody wraz z dostępem do odpowiedniej ilości czystej, wysokiej jakości paszy. Oba te czynniki są bezpośrednio związane z koncepcją zoptymalizowanego wyposażenia inwentarskiego. 

Instalacja automatycznego systemu żywienia GEA przynosi stanowiskom wszelkie korzyści. Nasze produkty umożliwiają zoptymalizowane mieszanie, ważenie i dystrybucję paszy, redukując rzeczywisty czas i koszty pracy.