Optymalne rozwiązania dotyczące suszenia natryskowego dla formuł odżywczych

GEA projektuje instalacje do suszenia natryskowego, które są zgodne z najsurowszymi regulacjami dotyczącymi technologii mleczarskich i które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, higieny i wydajności instalacji. Oferujemy szeroką paletę projektów suszarek rozpyłowych oraz współpracujemy z klientami, konfigurując każdą instalację tak, aby była dostosowana do optymalnej obsługi oraz bardzo konkretnego składu i właściwości produktu.

Optymalne właściwości proszku

Proszki odżywcze są zazwyczaj produkowane jako aglomeraty podczas procesu suszenia, co nadaje im wymagane i określone właściwości. Obejmują one strukturę proszku, która pozwala na łatwe odtworzenie w wodzie przez klienta, a także jednolitą gęstość nasypową, która jest kluczowa, by zapewnić jednolite napełnianie puszek lub saszetek.

Suszarka rozpyłowa MSD™ marki GEA słynie z produkcji aglomerowanych produktów najwyższej jakości oraz stanowi wzorcową technologię oceny jakości proszku w przemyśle mleczarskim i produktów odżywczych. Suszenie natryskowe GEA można skonfigurować tak, aby zmodyfikować lub zoptymalizować żądaną właściwość produktu. 

Ale najważniejsze jest to, że suszarki GEA, zwłaszcza te do proszków odżywczych, zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami higienicznymi. Jest to kluczowa cecha dla produktów konsumenckich takich jak mleczne formuły dla niemowląt. Dlatego instalacje dla produktów odżywczych są wyposażone w najlepsze opcje dotyczące czyszczenia CIP, w tym w funkcję całkowitego suszenia przed produkcją i inspekcją.

Suszarka wielostopniowa GEA, MSD®
Suszarka wielostopniowa GEA, MSD®

Optymalizacja instalacji

Suszarka rozpyłowa marki GEA może działać w sposób ciągły przez okres do czterech tygodni, co kontrastuje z układami odparowania i suszącymi systemami wsadowymi, które wymagają codziennego czyszczenia. Dodanie uzupełniających systemów wyparnych i wsadowych do instalacji umożliwia pracę suszarki rozpyłowej z pełną mocą na wyparce i systemie wyparnym nr 2 podczas czyszczenia pierwszego modułu. Daje to dodatkowe 3-4 godziny dyspozycyjności każdego dnia i zwiększa wydajność instalacji o 15-20%. Ponadto skutkuje to mniejszą liczbą sekwencji uruchamiania/wstrzymywania suszarki, a to z kolei zmniejsza ryzyko występowania osadów wymagających czyszczenia i powodujących zmniejszenie produkcji.

GEA stosuje symulacje obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oraz inne nowoczesne procesy, aby opracować doskonałą komorę do suszenia natryskowego. Optymalne warunki suszenia zmniejszają ryzyko osadzania się proszku na ścianach komory, co zmniejsza potrzebę czyszczenia oraz zmniejsza ilość powietrza i energii niezbędnych do przeprowadzenia procesu. Funkcje takie jak odzyskiwanie ciepła przyczyniają się do zwiększenia skuteczności energetycznej. Technologie GEA pozwalają na przykład ponownie wykorzystać wodę chłodzącą z wyparki do ogrzania wstępnego głównego powietrza suszącego dla suszarki rozpyłowej.

Nasze innowacyjne technologie suszenia natryskowego obejmują filtry workowe SANICIP™. Te czyszczone cieczami filtry umożliwiają większe odzyskiwanie proszku ze strumienia wylotowego suszarki rozpyłowej, a przez to pozwalają zwiększyć skalę odzyskiwania produktu do maksimum, zminimalizować emisję i zapewnić wydajne czyszczenie. Pomaga to podnieść ogólną wydajność instalacji i obniżyć koszty eksploatacyjne.

GEA może również wyposażyć instalacje suszenia natryskowego w zaawansowaną technologię analizy procesów (PAT) oraz systemy sterowania, aby zapewnić spełnienie wymagań jakościowych produktu, jak również pomóc zwiększyć wydajność oraz zredukować pobór energii i zasobów.