Inteligentne rozwiązania oddzielania

Produkcja złożonych formuł odżywczych może wymagać zastosowania wielu etapów oczyszczania i oddzielania. W toku przez dekady zdobywanej wiedzy, doświadczeń inżynieryjnych i technologicznych GEA opracowała szereg separatorów odśrodkowych, teraz można je skonfigurować pod kątem optymalnej funkcjonalności przy minimalnych stratach i szybkim, kompleksowym czyszczeniu ograniczającym czasy przestoju.

Odtłuszczanie śmietany

Surowe mleko i serwatka muszą zostać poddane pasteryzacji i oddzieleniu śmietany, zanim zostaną użyte jako baza dla formuł odżywczych. Surowe mleko zawiera około 4% tłuszczu, a oddzielanie śmietanki, żeby wyprodukować mleko beztłuszczowe może zostać wykonane na drodze procesu oddzielania ciepłego mleka lub procesu z użyciem zimnego mleka, co pozwala dalej przetwarzać odtłuszczone mleko, aby powstały produkty takie jak formuły o niskiej temperaturze.

Nasz sprzęt MSE/MSI, system Ecocream oraz linia separatorów odtłuszczających hyvol® proplus gwarantują funkcjonalność oddzielania oraz możliwość dostosowania go do innych procesów. Zaprojektowane z myślą o maksymalnym uzysku i minimalnych stratach produktowych, bez względu na wymogi produktu końcowego, nasze rozwiązania separacyjne mogą być skonfigurowane tak, aby płynnie integrować się z liniami procesowymi pod względem objętości i przepustowości oraz z zachowaniem najsurowszych wymogów higienicznych. Oparte na ekologicznych, bezpiecznych środowiskowo koncepcjach, rozwiązania GEA pozwalają zachować zrównoważenie procesów, dając pewność oddzielania każdej partii w najwyższej jakości. 

Wszystkie separatory GEA są wyposażone w innowacyjny system hydrosoft. System hydrosoft, zaprojektowany bez wymagających intensywnej konserwacji uszczelnień mechanicznych i nie wymagający dodatkowej wody chłodzącej, łączy możliwie niskie ciśnienia zasilania, łagodny pobór produktu i niskie siły ścierające, oferując najwyższą skuteczność oddzielania. 

Odstojnik

Oczyszczanie udoskonalające jakość surowego mleka

Jakość surowego mleka i serwatki można poprawić w momencie dostawy do mleczarni poprzez poddanie ich etapowi oczyszczania, który usuwa nieczystości potrafiące wpłynąć na dalsze przetwarzanie i ostateczną jakość produktu. Separatory GEA idealnie nadają się do eliminowania środków zanieczyszczających, takich jak komórki lub krew z mleka, usuwania drobinek sera z serwatki oraz oczyszczania mleka lub serwatki z brudu i kurzu pochodzących z maszyn udojowych, rurociągów mlecznych i pojazdów transportowych.

Higieniczne, wydajne odstojniki GEA można łatwo zintegrować z linią technologiczną. Naszych systemów można używać do zimnego lub ciepłego mleka, gwarantują minimalne straty produktu oraz bardzo małe wytrącanie cennych składników mleka, takich jak białka, do postaci odrzucanych cząstek stałych. Powstały po oczyszczeniu osad może być kierowany prosto do instalacji neutralizującej lub oczyszczania ścieków, a czyste mleko lub czysta serwatka kierowane są do dalszego przetwarzania. 

Zapewniamy bezpieczeństwo mikrobiologiczne

Każdy producent formuł odżywczych musi gwarantować optymalną higienę oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne, dlatego niezbędny jest etap oczyszczania z bakterii, pozwalający usunąć wszelkie potencjalne drobnoustroje powodujące zanieczyszczenie.

Finalnie musimy przecież zapewnić skuteczną ochronę mikrobiologiczną, ale bez agresywnego przetwarzania mleka czy serwatki, bo tylko dzięki temu zachowamy wszystkie kluczowe składniki odżywcze. Zamiast tylko inaktywować mikroorganizmy, nasze rozwiązania do oddzielania bakterii fizycznie usuwają bakterie i zarodniki z produktu. Przekłada się to na zmniejszony czas obróbki cieplnej i niższą temperaturę podczas pasteryzacji na etapie niższego szczebla, co dodatkowo pomaga zmaksymalizować wartość odżywczą produktu końcowego. Nasze separatory bakterii CSE/CSI oraz Ecoclear są doskonale przystosowane do usuwania mikroorganizmów z mleka i serwatki, obejmuje to odporne na temperaturę bakterie i zarodniki, które potrafią przeżyć pasteryzację. Po wyborze separatora skonfigurowanego za pomocą systemu proplus od GEA można nawet połączyć skuteczne usuwanie drobnoustrojów z odzyskiwaniem cennych białek.