Zintegrowane rozwiązania w zakresie napełniania proszkiem odżywczym

Proszki odżywcze stanowią źródło składników odżywczych opracowanych dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych, na każdym etapie ich życia. Produkty te są często przetwarzane i pakowane w sposób oferujący dłuższy okres przydatności i łatwy transport, dzięki czemu docierają do konsumentów w doskonałym stanie.

GEA oferuje w pełni zintegrowane rozwiązania z zakresu obsługi i pakowania proszków odżywczych. Nasze rozwiązania łączą pionierskie technologie napełniania z systemami montowanymi przed i za instalacją, obejmuje to technologie obsługi worków, paletyzowania i kontroli jakości. Nasz wybór nowoczesnych linii napełniania proszkiem w ilościach masowych i detalicznych minimalizuje ekspozycję produktu na atmosferę podczas produkcji leków i gwarantuje, że pracownicy nie będą narażeni na kontakt z proszkiem odżywczym.

Rozwiązania GEA dotyczące napełniania w ilościach detalicznych łączą w sobie zautomatyzowane systemy do depaletyzacji, czyszczenia zbiorników i nabierania z technologią higienicznego napełniania, co zapewnia dostawę produktu do zbiornika detalicznego w idealnym stanie. Zintegrowane systemy pomiaru wagi oraz zapewniania jakości zapewniają naszym klientom całkowitą pewność oraz gwarantują pełną identyfikowalność każdego produktu.

Nasze technologie napełniania proszkiem zostały opracowane również po to, aby podarować klientowi pełen wybór i elastyczność. Nasze rozwiązania obejmują systemy do napełniania próżniowego i za pomocą przenośnika ślimakowego, które z powodzeniem mogą obsługiwać mleko w proszku różnego rodzaju. 

Łączymy nasze wyposażenie z w pełni zintegrowanymi modułami oprogramowania, które dostarczają statystyki produkcyjne pozwalające zweryfikować, czy linia pracuje optymalnie. Linię produktów GEA do napełniania proszkiem uzupełniają systemy zamykania i paletyzowania zbiorników detalicznych.

Próżniowe napełnianie proszkiem

Asortyment próżniowych napełniaczy proszkiem GEA został zaprojektowany tak, aby zapewnić rozwiązanie tym klientom, którzy chcą mieć możliwość napełniania proszkiem mlecznym. W pełni uszczelnione głowice oraz możliwości pakowania w atmosferze gazu obojętnego zapewniają higieniczne napełnianie proszkiem oraz niezmiennie wysoką jakość proszku.

Napełnianie proszkiem za pomocą przenośnika ślimakowego

GEA oferuje także asortyment do napełniania proszkiem za pomocą przenośnika ślimakowego o wyjątkowych zaletach, takich jak wysoka precyzja napełniania, która eliminuje konieczność wtórnego napełniania uzupełniającego, aby osiągnąć pełną wagę napełniania, poprawiając przez to ogólną skuteczność operacyjną.

Pakowanie w atmosferze modyfikowanej

Długi okres przydatności oraz zachowanie smaku są ważnymi właściwościami dla wielu z naszych klientów pakujących produkty odżywcze w proszku, które muszą być transportowane lub magazynowane przez dłuższy czas. Temperatura i tlen są kluczowe dla ogólnej jakości tych produktów, a wiele proszków wrażliwych na tlen musi być przesypywanych w kontrolowanych warunkach. Nasze zintegrowane rozwiązania napełniania w atmosferze azotu oraz mieszanej atmosferze azotu/CO2 pozwalają klientom osiągnąć oczekiwaną jakość gotowego produktu.