Zintegrowane rozwiązania w zakresie napełniania proszkiem odżywczym

Proszki odżywcze stanowią źródło składników odżywczych opracowanych dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych, na każdym etapie ich życia. Produkty te są często przetwarzane i pakowane w sposób oferujący dłuższy okres przydatności i łatwy transport, dzięki czemu docierają do konsumentów w doskonałym stanie.

GEA oferuje w pełni zintegrowane rozwiązania z zakresu obsługi i pakowania proszków odżywczych. Nasze rozwiązania łączą pionierskie technologie napełniania z systemami montowanymi przed i za instalacją, obejmuje to technologie obsługi worków, paletyzowania i kontroli jakości. Nasz wybór nowoczesnych linii napełniania proszkiem w ilościach zbiorczych minimalizuje ekspozycję produktu na atmosferę podczas produkcji i gwarantuje, że pracownicy nie będą narażeni na kontakt z proszkiem odżywczym.

Długi okres przydatności oraz zachowanie smaku są ważnymi właściwościami dla wielu z naszych klientów pakujących produkty odżywcze w proszku, które wymagają transportu lub magazynowania przez dłuższy czas. Temperatura oraz tlen są kluczowe dla ogólnej jakości tych produktów, a wiele proszków wrażliwych na tlen musi być przesypywanych w kontrolowanych warunkach. Nasze zintegrowane rozwiązania napełniania w atmosferze azotu oraz mieszanej atmosferze azotu/CO2 pozwalają klientom osiągnąć oczekiwaną jakość gotowego produktu.

System napełniania proszkiem przy ograniczonej interwencji
System napełniania proszkiem przy ograniczonej interwencji

Pakowanie w atmosferze modyfikowanej

Proszek jest wstępnie przygotowywany poprzez wymianę tlenu międzywęzłowego na azot, w systemie zasilającym ponad napełniarką, przed wprowadzeniem go do systemu napełniania. Ciągłe oczyszczanie azotem przy uważnym monitorowaniu poziomu pozostałego tlenu w systemie zasilającym zapewnia spójność procesu oraz przekłada się na jakość gotowego produktu.

Kluczową funkcją naszych napełniarek proszku jest kontrolowane napełnianie proszkiem, które zapewnia minimalne zapylenie, a jednocześnie wypełnia przestrzeń powyżej poziomu proszku gazem obojętnym, aby w zbiorniku pozostała niewielka ilość tlenu. Proces ten nazywamy pakowaniem w atmosferze modyfikowanej.