Obsługa, transport i mieszanie formuł odżywczych w proszku

Formuły odżywcze w proszku powstają jako precyzyjnie kontrolowana mieszanka mleka krowiego i innych protein oraz składników, które mogą obejmować kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Wiele tych produktów finalnych jest wrażliwych zarówno na tlen jak i obsługę mechaniczną. GEA opracowała wiele różnych rozwiązań do obsługi proszku, które pozwalają zachować strukturę, skład i jakość wszystkich składników w proszku oraz produktu końcowego na wszystkich etapach produkcji i pakowania.

Formuły odżywcze w proszku są zazwyczaj przetwarzane i pakowane do dużych worków o pojemności 25 kg, a następnie rozładowywane, transportowane, mieszane i ponownie pakowane do pojemników detalicznych. Może to oznaczać, że formuła odżywcza w proszku jest poddawana wielu procesom mechanicznym, zanim zostanie ostatecznie zapakowana jako produkt konsumencki. GEA posiada całą gamę technologii obsługi i transportu proszków, które zaprojektowano tak, aby wyeliminować niekorzystny wpływ obsługi mechanicznej na produkt końcowy.

System wstępnego napełniania gazem do linii pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP)
System wstępnego napełniania gazem do linii pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP)

Transport pomagający zapobiegać rozkładaniu się proszku

W celu zapewnienia niezmienionej formy proszku i jego składników, zwłaszcza w przypadku transportu na długich dystansach i wielu etapów przetwarzania, aglomerowane proszki odżywcze wymagają zastosowania szczególnie ostrożnych procesów obsługi i transportu. Nadciśnieniowe i podciśnieniowe systemy transportowe GEA zaprojektowano tak, aby zapewnić minimalny rozkład tych proszków. Nasze rozwiązania transportowe zostały skonfigurowane tak, aby łączyć systemy regulacji przepływu oraz zintegrowane rozwiązania w zakresie oprogramowania, które gwarantują bezpieczny transport wrażliwych proszków z łoża fluidalnego suszarni aż do etapu pakowania gotowego produktu.

Wyładowywanie składników w proszku

Formuły odżywcze wytwarza się zazwyczaj poprzez dodanie precyzyjnie odmierzonych ilości składników w proszku, w tym witamin i minerałów, do produktów pośrednich lub podstawowego proszku mlecznego. Te podstawowe i oparte na składnikach proszki są także często pakowane do pojemników do tymczasowego magazynowania, takich jak worki o pojemności 25 kg lub worki na produkt luzem. GEA oferuje rozwiązania pozwalające na rozładowywanie worków, worków na produkt luzem luzem i pojemników w połączeniu z systemami transportowymi, które zostały zaprojektowane po to, by obsługiwać te produkty pośrednie do etapu mieszania, gdzie zostaną połączone jako gotowy produkt w proszku. Nasza fachowa wiedza obejmuje projektowanie higienicznych i ergonomicznych rozwiązań w zakresie obsługi worków na produkt luzem w tym w pełni automatyczne systemy dostarczające surowce do procesów transportowych i mieszania.

Delikatnie mieszanie proszku

Oferujemy także wszechstronny asortyment technologii do mieszania mechanicznego. Mieszalniki proszku GEA zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem produktów w proszku, które wymagają elastycznego przetwarzania, zapewniającego niską degradację proszku i wysoki stopień jednolitości w procesie mieszania. 

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dotyczących proszku, GEA integruje technologie transportu proszków, podawania z ubytkiem masy oraz technologi mieszania, połączonych z w pełni zintegrowanymi systemami sterowania — są to najnowocześniejsze rozwiązania dla producentów proszku odżywczego.