Mieszanie i miksowanie wysokiej jakości formuł odżywczych

Każda formuła odżywcza jest mieszana jako precyzyjna mieszanka wielu składników, które mogą obejmować suche proszki oraz różne rodzaje oleju, a także mleko w płynie czy serwatkę. Możliwość przetwarzania tych kompleksowych formuł w sposób spójny i niezawodny wymaga delikatnych, skutecznych technologii mieszania.

GEA dostosowuje i dostarcza różnorodny sprzęt do kompleksowego procesu mieszania, bez względu na recepturę czy ostateczną postać produktu. Rozumiemy, że klient pragnie mieć pełną kontrolę nad każdą partią, uzyskać wysoką jakość i płynność przetwarzania. Nasi specjaliści współpracują z klientem nad projektowaniem systemów mieszania, pilnując realizacji każdego kluczowego wymogu oraz dostosowując rozwiązania do wydajności, przepustowości oraz schematu instalacji. Przed procesem mieszania można zastosować nasze bezpieczne i niezawodne technologie przetwarzania i dawkowania wszystkich rodzajów składników w proszku i płynie, aby uzyskać pewność, że każdy komponent dotrze do etapu mieszania w doskonałym stanie.

Najbardziej wszechstronny system mieszania na rynku

Nasz system MIXING FORMULA® stanowi nowatorską alternatywę dla tradycyjnej technologii mieszania, dzięki której można uzyskać wysokiej jakości, jednolite i wolne od bryłek substancje w sposób szybki i skuteczny. Technologia MIXING FORMULA® jest wyposażona w mieszalnik szybkoobrotowy, który optymalizuje cały proces. 

Technologię można zintegrować z najnowszymi liniami do przetwarzania ciągłego (Mieszadłem liniowym INLINE FORMULA®) albo dostarczyć jako rozwiązanie wsadowe (Mieszadło BATCH FORMULA®). 

Mieszadło do przetwarzania ciągłego

Unikatowe, wielowirnikowe i uniwersalne mieszadło INLINE FORMULA® jest zbudowane z głowicy szybkoobrotowej, która homogenizuje produkty i działa jak pompa odśrodkowa zasilająca proces niższego szczebla. 

Mieszadło INLINE FORMULA® można skonfigurować pod kątem podciśnieniowego wprowadzania proszku i/lub próżniowego odgazowywania produktu, a także jest dostarczane z płaszczem grzewczym/chłodzącym.

Oto korzyści:

 • Technologia mieszania ciągłego może być obsługiwana liniowo wraz z procesami niższego szczebla, aby ograniczyć czasochłonne zatrzymywanie i uruchamianie kolejnych cyklów działania sprzętu.
 • Produkcja typu „dokładnie na czas” jest dostosowywana w czasie rzeczywistym, co zmniejsza czasy przestoju oraz optymalizuje sposób wykorzystana drogiego sprzętu.
 • Przetwarzanie na żądanie zmniejsza konieczność magazynowania produktu, składowania oraz skalę strat.

Mieszadło do rozwiązań wsadowych

Receptura wsadowa

Innowacyjne mieszadło BATCH FORMULA® jest instalowane na dnie zbiornika i wprowadza składniki pod powierzchnię cieczy, dzięki czemu można uniknąć konieczności stosowania pętli recyrkulacyjnej. Podejście to zapewnia szybkie moczenie i rozpuszczanie oraz zmniejsza poziom spieniania i napowietrzania.

Oto korzyści:

 • Wysokie siły ścinające i brak sił ścinających w jednym zbiorniku.
 • Szybkie rozpuszczanie proszków do postaci cieczy bez rybich oczu czy aglomeracji.
 • Stabilne zawiesiny.
 • Delikatne przetwarzanie produktu.
 • Higieniczny projekt i całkowite osuszanie pomiędzy partiami.

Umożliwiające przetwarzanie szerokiego zakresu składników, jednomisowe mieszadło BATCH FORMULA® jest wydajne energetycznie, pozwala zaoszczędzić czas oraz zoptymalizować proces czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP). 

Gwarantujące wysoką elastyczność mieszadło BATCH FORMULA® jest wyposażone w następujące funkcje:

 • Wytwarzanie podciśnienia w celu błyskawicznego zwilżania i odgazowywania proszków.
 • Płaszcze do ogrzewania i chłodzenia
 • Bezpośredni wtrysk pary
 • Szeroki wybór stojanów i noży

Specjalny zawór do proszku pozwalający zachować przepływ

Zawór VARIVENT POW

Kontakt proszku z cieczą wymaga ostrożności, dlatego zaprojektowaliśmy opatentowany zawór odcinający GEA VARIVENT® POW, wyposażony w pełny otwór zapobiegający blokowaniu wlotu przez bryłki proszku. Zawory zapewniają minimalne zużycie uszczelki podczas wprowadzania proszku, zwłaszcza w wypadku pracy z proszkami ściernymi, takimi jak laktoza.

Oto korzyści:

 • Montaż płaski
 • Minimalne pozostałości proszku w obudowie zaworu
 • Brak elastomerów wystawionych na działanie proszku