Obsługa składników suchych i płynnych na potrzeby formuły odżywczej wysokiej jakości

GEA oferuje bogate doświadczenie i wiodącą technologię dla przetwarzania formuł odżywczych. We współpracy z przedstawicielami przemysłu GEA opracowała szerokie portfolio zintegrowanych technologii przetwórczych, które można dopasować w celu zapewnienia pełnych rozwiązań dla wszystkich wymogów produktowych. Technologia i rozwiązania GEA są zgodne z najsurowszymi wymogami higieny i bezpieczeństwa i są zawsze opracowywane po to, żeby zmniejszyć energię i poprawić skuteczność.

Przed zagęszczeniem poprzez odparowanie i suszenie produkcja formuły odżywczej wymaga wykonania kilku innych czynności. 

Obejmują one:

  • Odbiór i magazynowanie mleka surowego
  • Oddzielanie mleka, klaryfikację, usuwanie bakterii, pasteryzację oraz magazynowanie
  • Pasteryzację, magazynowanie i wydawanie śmietany
  • Odbiór, magazynowanie, mieszanie i dawkowanie oleju
  • Odbiór, magazynowanie i dawkowanie składników płynnych
  • Odbiór, magazynowanie i dawkowanie głównych i pomniejszych składników suchych
  • Mieszanie i miksowanie składników
  • Obróbkę cieplną homogenizację i magazynowanie koncentratu
  • Przygotowanie i magazynowanie cieczy CIP, instalacji CIP
Przechylanie opakowań 25 kg
Przechylanie opakowań 25 kg

Spełnianie wszystkich wymogów przetwórczych

GEA zaprojektowała kompleksowy wybór procesów i komponentów, które można dostosować pod kątem wszelkich wymogów formuł odżywczych oraz oczekiwań dotyczących obsługi, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej jakości, składu i właściwości produktu końcowego. Oferujemy kompletne, zintegrowane portfolio technologii procesowych dla każdego etapu produkcji.

Każdą część linii przetwórczej zaprojektowano tak, aby zminimalizować utratę produktu i ryzyko jego skażenia oraz wspierać skuteczne systemy CIP, które podzielono na kilka stref, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. GEA nieprzerwanie opracowuje innowacyjne rozwiązania w celu zmaksymalizowania współczynnika odzyskiwania produktu oraz zminimalizowania emisji ścieków. Zaawansowane monitorowanie procesu oraz oprogramowanie sterujące, połączone z systemami odzysku energii sprawiają, że formuły odżywcze naszych klientów pracują z pełną wydajnością w celu przetwarzania produktów najwyższej jakości.