Technologie odparowywania GEA dla optymalizacji produkcji proszków odżywczych

GEA jest światowym liderem w zakresie dostawy systemów odparowywania dla rozmaitych zastosowań proszków odżywczych. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu rozumiemy, że właściwy wybór technologii odparowywania i przetwarzania ciepła jest niezbędny do uzyskania optymalnej jakości produktu oraz zachowania wymaganych właściwości funkcjonalnych i fizycznych proszków odżywczych.

Metodologia preparatów i projekt wyparki

Kiedy formuły preparatów przygotowywane są ze 100% rekombinowanych składników suchych wymagana jest jedynie mniejsza wyparka ostatniego stopnia, aby zwiększyć zawartość substancji stałych gotowych do suszenia natryskowego z 40-42% do 50-55%. 

Do produkcji proszków odżywczych wymagana jest zazwyczaj kompletna wyparka, jeśli podstawą formuły jest świeże mleko. 

W każdym przypadku szeroki zakres wsadowych substancji stałych oraz prędkości procesowych sprawia, że projekty instalacji oraz konfiguracja wyparek do produktów odżywczych wymagają wysokiego stopnia elastyczności. 

Podczas odparowania całe powietrze przyjęte podczas rekombinacji jest wypuszczane, co skutkuje uzyskaniem proszku o możliwie najniższej zawartości powietrza. 

Wyparka z wiatrakiem MVR
Wyparka z wiatrakiem MVR

Ogrzewanie bezpośrednie

Powszechnie wiadomo, że nawet krótki czas ekspozycji na temperaturę powyżej 70°C ma istotny wpływ na właściwości produktu. Ponieważ zastosowanie ogrzewaczy pośrednich często oznacza niekontrolowany czas ekspozycji, bezpośrednie systemy kontaktowe GEA dostarczają ciepło natychmiast przez skraplanie pary bezpośrednio w produkcie. 

Ogrzewanie może odbywać się z odzyskiem ciepła lub bez, w zależności od kosztów energii i/lub wymaganego procesu ogrzewania, a nasze systemy mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać dokładne wymogi produktu dotyczące kombinacji czasu i temperatury. 

 W przemyśle mleczarskim ogrzewanie bezpośrednie stanowi międzynarodowy standard i daje następujące korzyści:

  • małą lepkość koncentratu
  • lepszą jakość mleka pełnego w proszku instant
  • proszki nisko ogrzewane o lepszej jakości bakteriologicznej
  • dostosowane do indywidualnych potrzeb wartości WPNI dla proszków średnio ogrzewanych
  • poprawę stabilności termicznej proszków wysoko ogrzewanych, stabilność termiczną proszków

Para używana do bezpośredniego ogrzewania produktów odżywczych musi generalnie spełniać standardy kulinarne. Para wykorzystywana do gotowania musi być wytwarzana przy użyciu reboilera pary.

W celu zapewnienia pełnego asortymentu podajników oraz przestojów niezbędnych do dopasowania do pełnej gamy formuł odżywczych, często do wyparek stosowanych do wytwarzania produktów odżywczych wykorzystuje się liczne systemy obróbki cieplnej.

Wybór odpowiedniej technologii odparowywania

Wszystkie systemy odparowywania GEA mają funkcję ogrzewania wstępnego i obróbki cieplnej, które pozwalają kontrolować jakość produktu mikrobiologicznego oraz zmniejszać zużycie energii. 

Krótki czas ekspozycji w wyparce, często wynoszący zaledwie 10—12 minut, oznacza między innymi następujące korzyści:

  • minimalną ilość ciepła dostarczoną do produktu 
  • krótki czas uruchamiania i wyłączania
  • niskie straty produktu
  • redukcję czasu mycia i kosztów

Zarówno systemy MVR jak i TVR mogą być stosowane jako rozwiązanie w kwestii zastosowania proszków odżywczych, w zależności od względnego kosztu pary i mocy oraz wymaganego zysku.

Wentylatory MVR, sterowane przy użyciu układu regulacji prędkości obrotowej, zazwyczaj zapewniają większą elastyczność oraz szerszy zakres opcji obsługi niż w przypadku systemów TVR.