Sterylna obróbka cieplna

Przetwarzanie w wysokiej temperaturze (Ultra-high temperature, UHT) to kluczowy etap produkcji formuł odżywczych w płynie – tych, które są pakowane jako sterylne formuły o możliwości długiego przechowywania w temperaturze otoczenia.

Przetwarzanie w wysokiej temperaturze dla formuł odżywczych o przedłużonej trwałości w temperaturze otoczenia

Konieczność zachowania sterylności oznacza, że również po procesie UHT wszystkie procesy niższego szczebla, w tym pakowanie, muszą odbywać się w sterylnych warunkach. Klienci GEA z całego świata mogą liczyć na niezawodność, delikatność i sterylność wszystkich procesów, od obróbki UHT, homogenizacji i odgazowywania, aż do napełniania z wydmuchiwaniem i zakręcania. Nasze kompleksowe portfolio instalacji i rozwiązań zostało zaprojektowane w celu zapewnienia bezawaryjnej obsługi i bezpieczeństwa mikrobiologicznego bez względu na proces, produkt czy wydajność produkcyjną.

Przetwarzanie UHT zapewnia ostateczne bezpieczeństwo mikrobiologiczne

Proces UHT obejmuje podgrzanie cieczy do maksymalnej temperatury 150°C w trakcie 2 – 3 sekund i natychmiastowe schłodzenie jej do 5 – 6°C. Metoda ta prowadzi do skutecznego zabicia wszystkich szkodliwych bakterii, ale jest równie ważne, aby proces nie niszczył składników odżywczych ani nie zmieniał właściwości organoleptycznych składników i produktu końcowego. Korzystając z dekad doświadczenia w branży mleczarskiej, znajomości technologii i rozwiązań inżynieryjnych, GEA opracowała wydajne energetycznie metody przetwarzania UHT, które niezawodnie zapewniają bezpieczeństwo mikrobiologiczne bez wpływania na ostateczną jakość i stabilność produktu.

Instalacja UHT

Instalacje UHT z ogrzewaniem pośrednim i bezpośrednim

Oferujemy solidne liniowe instalacje do bezpośredniego i pośredniego przetwarzania metodą UHT. Nasze jedno- i wielorurowe wymienniki ciepła do ogrzewania pośredniego pozwalają odzyskiwać ciepło w 90%, natomiast przetwarzanie UHT metodą bezpośrednią za pomocą szybkiej iniekcji pary oraz sprzętu do chłodzenia błyskawicznego łagodnie oddziałuje na białka i inne kluczowe składniki mleczne. Wszystkie nasze rozwiązania UHT zaprojektowano z myślą o tworzeniu wysokiej jakości produktów o lepszym smaku, z mniejszą zawartością rozpuszczonego tlenu oraz optymalnym okresem przydatności do spożycia. A ponieważ rozumiemy, że poszczególni klienci mają różne potrzeby, dostosowujemy nasze rozwiązania UHT do danych produktów i procesów, układu instalacji oraz przepustowości.

Sterylna homogenizacja

Ariete NS3090

Po etapie przetwarzanie UHT przychodzi zazwyczaj kolej na sterylną homogenizację wysokociśnieniową, która pozwala zmniejszyć rozmiar cząstek oraz wytworzyć stabilną emulsję o dłuższym okresie przydatności, lepszej lepkości, smaku i kolorze. Ariete, nasza wysokowydajna technologia sterylnego homogenizatora, może być skonfigurowana pod kątem produkcji na skalę przemysłową wysokiej jakości formuły odżywczej w płynie, przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru energii o maksymalnie 7% za pomocą technologii NanoVALVE™. Bezproblemowa, bezpieczna obsługa oraz łatwa konserwacja sprawiają, że Ariete jest kluczową technologią, jeśli chodzi o sterylność w przetwórstwie mleka.

Odgazowywanie

Formuły odżywcze w płynie są zazwyczaj poddawane procesowi odgazowywania próżniowego, aby zapobiec utlenianiu, jest to proces przeprowadzany zasadniczo w ramach procesu pasteryzacji. Instalacje do odgazowywania GEA zaprojektowano z myślą o zmaksymalizowaniu usuwania tlenu z ogrzanych produktów, są one wyposażone w bardzo wydajne rurowe wymienniki ciepła, pozwalające odzyskać i ponownie wprowadzić do produktu składniki aromatyczne. Nasz uniwersalny system może być w pełni zintegrowany z procesem termicznym i jest wyposażony w całkowicie zautomatyzowany system czyszczenia w obiegu zamkniętym CIP, aby skrócić czas przestojów i zapewnić kompleksowe czyszczenie przy mniejszym zużyciu zasobów.

Zbiornik sterylny

Nieprzerwane przetwarzanie z myślą o zmaksymalizowaniu przepustowości i wydajności jest kluczowe dla każdego producenta. GEA oferuje sterylne i higieniczne zbiorniki, które stanowią kluczowy element pośredni pomiędzy instalacją UHT a linią do pakowania, minimalizując przestoje na etapie dolnego i górnego szczebla. Rozwiązania GEA obejmują wbudowane jednostki do kontroli ciśnienia i temperatury z myślą o pełnym bezpieczeństwie instalacji, natomiast standardowo dostarczane są bariery parowe obecne na wszystkich punktach połączenia ze sprzętem obwodowym, aby zapewnić sterylność. A ponieważ oferujemy standaryzowane, modułowe projekty z wypełnieniem bocznym ub dolnym, zbiorniki GEA można szybko skonfigurować i zintegrować z istniejącym procesem. Nasze systemy aseptycznych zbiorników są dostępne w objętościach od 200 l do 100 000 l.

Wypełnianie i nadmuchiwanie

Butelki PET są idealnymi zbiornikami na sprzedawane współcześnie bardzo stabilne formuły odżywcze w płynie o długiej przydatności do spożycia. Dostarczamy systemy sterylnego wydmuchiwania, napełniania i zakręcania, które zapewniają optymalną higienę zbiorników, aby nasi klienci mogli mieć pewność, że ich produkty są bezpieczne i wolne od skażenia mikrobiologicznego.

GEA oferuje najbardziej zaawansowany sprzęt do wymagającej produkcji napojów, obejmuje to wiele rozwiązań sterylizacyjnych pozwalających dobrać optymalną technologię lub kombinację systemów do produktów i zbiorników. W przypadku butelek typu HDPE/PET doskonale sprawdza się nasza technologia gazowego nadtlenku wodoru Whitebloc. Do sterylizacji plastikowych zakrętek gazowym nadtlenkiem wodoru oferujemy rodzinę systemów Sterilcap VHP, natomiast do folii aluminiowych konfigurujemy zgodne z potrzebami klientów rozwiązania Sterilfoil VHP L. Dostarczamy również zatwierdzone przez FDA systemy oparte na kwasie nadoctowym, w tym urządzenia ECOSpin2 i Modulbloc, dostosowane do zbiorników HDPE/PET. Technologie Sterilcap IM i Sterilcap L umożliwiają skuteczną, kompleksową sterylizację plastikowych zakrętek kwasem nadoctowym. Nasz system ABF 1.2 jest pierwszą na świecie w pełni aseptyczną technologią wydmuchiwania, napełniania i zakręcania. Został on zatwierdzony przez FDA do użytku z płynnymi produktami mlecznymi o przedłużonej trwałości w temperaturze otoczenia.

Obudowane izolatorem mikrobiologicznym i gwarantujące sterylizację z logarytmicznym wskaźnikiem redukcji równym 6, nasze instalacje do wydmuchiwania i napełniania mogą pracować w dłuższych, ciągłych cyklach, zanim zajdzie potrzeba rutynowego czyszczenia/sterylizacji.