Nowoczesne suszenie natryskowe dla mleka w proszku

GEA projektuje instalacje do suszenia natryskowego, które są zgodne z najsurowszymi regulacjami dotyczącymi technologii mleczarskich i które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajności instalacji. Oferujemy szeroką paletę projektów suszarek natryskowych oraz współpracujemy z klientami, konfigurując każdą instalację tak, aby była dostosowana do optymalnej obsługi oraz bardzo konkretnego składu i właściwości produktu.

Optymalne właściwości proszku

Mleka w proszku są zazwyczaj wytwarzane jako aglomeraty podczas procesu suszenia, nadaje im to specyficzne właściwości fizyczne, w tym gęstość nasypową i nasiąkliwość. Proces ten, często połączony z lecytynizacją, pozwala wyprodukować proszek o strukturze pozwalającej na łatwe odtworzenie w wodzie przez klienta. Suszenie natryskowe GEA można skonfigurować tak, aby zmodyfikować lub zoptymalizować każdą żądaną właściwość produktu.

Suszarka rozpyłowa MSD™ marki GEA słynie z produkcji produktów aglomerowanych i nieaglomerowanych najwyższej jakości oraz stanowi wzorcową technologię oceny jakości proszku w przemyśle mleczarskim. 

Suszarka wielostopniowa GEA, MSD®
Suszarka wielostopniowa GEA, MSD®

Optymalizacja instalacji

Suszarka rozpyłowa marki GEA może działać w sposób ciągły przez okres do czterech tygodni, co kontrastuje z układami odparowania i suszącymi systemami wsadowymi, które wymagają codziennego czyszczenia. Dodanie uzupełniających systemów odparowania i wsadowych do instalacji sprawia, że suszarka rozpyłowa działa z pełną mocą na wyparce i systemie wsadowym numer 2, podczas gdy pierwszy moduł jest czyszczony. Zapewnia to 3-4 dodatkowe godziny dyspozycyjności każdego dnia i zwiększa wydajność instalacji o 15-20%. Ponadto mniej sekwencji rozruchu/wstrzymania suszarki zmniejsza ryzyko gromadzenia się osadów, które wymagają czyszczenia i skutkują zmniejszeniem wolumenu produkcji.

GEA stosuje symulacje obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oraz inne nowoczesne procesy, aby opracować doskonałą komorę do suszenia natryskowego. Optymalne warunki suszenia zmniejszają ryzyko osadzania się proszku na ścianach komory, co zmniejsza potrzebę czyszczenia oraz zmniejsza ilość powietrza i energii niezbędnych do przeprowadzenia procesu. Funkcje takie jak zoptymalizowane odzyskiwanie ciepła przyczyniają się do zwiększenia wydajności energetycznej. Jednym z przykładów może być wykorzystanie wody chłodzącej z wyparki do ogrzania wstępnego głównego powietrza suszącego dla suszarki rozpyłowej.

Nasze innowacyjne technologie suszenia natryskowego obejmują Filtry workowe SANICIP™. Te filtry czyszczone cieczami pozwalają na większe odzyskiwanie proszku z powietrza wylotowego suszarki rozpyłowej, dzięki czemu pomagają zwiększyć odzyskiwanie produktu do maksimum, zminimalizować emisję i zapewnić wydajne czyszczenie. Pomaga to podnieść ogólną wydajność instalacji i obniżyć koszty eksploatacyjne.

GEA może również wyposażyć instalacje suszenia natryskowego w zaawansowaną technologię analizy procesów (PAT) oraz systemy sterowania, aby zapewnić spełnienie wymagań jakościowych produktu, jak również pomóc zwiększyć wydajność oraz zredukować pobór energii i zasobów.