Zintegrowane rozwiązania w zakresie napełniania mlekiem w proszku

Mleko w proszku stanowi kluczowy składnik wielu dóbr konsumpcyjnych, a miliony ludzi na całym świecie korzysta z niego jak z głównego źródła składników odżywczych mleka. Produkty te są często przetwarzane i pakowane w sposób oferujący dłuższy okres przydatności i łatwy transport, dzięki czemu docierają do konsumentów w doskonałym stanie.

GEA oferuje w pełni zintegrowane rozwiązania dotyczące obsługi i pakowania mleka w proszku oparte na kilku pionierskich technologiach napełniania. Systemy takie mogą być montowane z przodu i z tyłu instalacji. i obejmują technologie obsługi worków, paletyzowania oraz kontroli jakości. Nasz wybór nowoczesnych linii napełniania proszkiem w ilościach zbiorczych minimalizuje ekspozycję produktu na atmosferę podczas produkcji i gwarantuje, że pracownicy nie będą narażeni na kontakt z mlekiem w proszku.

System napełniania proszkiem przy ograniczonej interwencji
System napełniania proszkiem przy ograniczonej interwencji

Pakowanie w atmosferze modyfikowanej

Długi okres przydatności oraz zachowanie smaku są ważnymi właściwościami mleka w proszku dla dla wielu z naszych klientów pakujących produkty, które muszą być transportowane lub magazynowane przez dłuższy czas. Temperatura i tlen są kluczowe dla ogólnej jakości tych produktów, a wiele proszków wrażliwych na tlen musi być przesypywanych w kontrolowanych warunkach. Nasze zintegrowane rozwiązania napełniania w atmosferze azotu oraz mieszanej atmosferze azotu/CO2 pozwalają klientom osiągnąć oczekiwaną jakość gotowego produktu.