Obsługa, transport i mieszanie mleka w proszku

Wiele produktów z mlekiem w proszku jest wrażliwych zarówno na tlen jak i obsługę mechaniczną. GEA opracowała rozwiązania w zakresie obsługi proszków w taki sposób, aby zapewnić zachowanie jednolitości produktu w całym procesie produkcji aż do pakowania.

Mleko w proszku jest zazwyczaj przetwarzane i pakowane masowo na cele magazynowania i transportu do różnych oddziałów, po czym jest ono rozładowywane, transportowane, mieszane i ponownie pakowane do pojemników przystosowanych do sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że proszek mleczny jest poddawany wielu procesom mechanicznym, zanim zostanie ostatecznie zapakowany jako produkt konsumencki. GEA oferuje technologie przetwarzania i transportu proszków, które zostały zaprojektowane tak, by ograniczyć do minimum wpływ procesów mechanicznych na produkt.

System wstępnego gazowania do linii pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP)
System wstępnego gazowania do linii pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP)

Transport proszków

W celu zabezpieczenia struktury produktu, zwłaszcza w przypadku transportu na długich dystansach i wielu etapów przetwarzania, proszki aglomerowane wymagają zastosowania wyjątkowo ostrożnych procesów przetwarzania i transportu. Asortyment nadciśnieniowych i podciśnieniowych systemów transportowych GEA zaprojektowano tak, aby zapewnić minimalny rozkład tych proszków. Nasze rozwiązania transportowe zostały skonfigurowane z wyjątkowo precyzyjnymi systemami regulacji przepływu oraz zintegrowanymi rozwiązaniami w zakresie oprogramowania w celu zagwarantowania bezpiecznego transportu wrażliwych proszków z łoża fluidalnego suszarni aż do etapu pakowania gotowego produktu.

Rozładowywanie proszku

Proszki te są często pakowane do pojemników do tymczasowego magazynowania, takich jak worki o pojemności 25 kg lub worki na produkt luzem. GEA oferuje rozwiązania pozwalające na rozładowywanie worków i worków na produkt luzem w połączeniu z systemami transportowymi, które zostały zaprojektowane po to, by obsługiwać te produkty pośrednie do etapu mieszania, gdzie zostaną połączone jako gotowy produkt w proszku. Nasza fachowa wiedza obejmuje projektowanie higienicznych i ergonomicznych rozwiązań w zakresie obsługi worków (na produkt luzem), w tym w pełni automatyczne systemy dostarczające surowce do procesów transportowych i mieszania.

Delikatnie mieszanie proszku

Oferujemy również wszechstronny wybór mieszalników proszku GEA, zaprojektowanych specjalnie pod kątem produktów w proszku, które wymagają elastycznego przetwarzania, zapewniającego niską degradację proszku i wysoki stopień jednolitości w procesie mieszania. 

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dotyczących proszku, GEA integruje technologie transportu proszków, podawania z ubytkiem masy oraz technologi mieszania, połączonych z w pełni zintegrowanymi systemami sterowania — są to najnowocześniejsze rozwiązania dla producentów proszku mlecznego i formuł dla niemowląt.