Technologie odparowywania GEA dla optymalizacji produkcji mleka w proszku

GEA jest światowym liderem w zakresie dostawy systemów odparowywania dla rozmaitych zastosowań mleka w proszku. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu rozumiemy, że właściwy wybór technologii odparowywania i obróbki cieplnej jest niezbędny do uzyskania optymalnej jakości produktu oraz zachowania wymaganych właściwości funkcjonalnych i fizycznych, niezależnie od tego, czy produktem końcowym jest mleko w proszku, prekoncentrat czy też mleko słodzone/skondensowane.

Ogrzewanie bezpośrednie

Powszechnie wiadomo, że nawet krótki czas ekspozycji na temperaturę powyżej 70°C ma istotny wpływ na właściwości produktu. Ponieważ zastosowanie ogrzewaczy pośrednich często oznacza niekontrolowany czas ekspozycji, bezpośrednie systemy kontaktowe GEA dostarczają ciepło natychmiast przez skraplanie pary bezpośrednio w produkcie. 

Ogrzewanie może odbywać się z odzyskiem ciepła lub bez, w zależności od kosztów energii i/lub wymaganego procesu ogrzewania, a nasze systemy mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać dokładne wymogi produktu dotyczące kombinacji czasu i temperatury. 

W przemyśle mleczarskim ogrzewanie bezpośrednie stanowi międzynarodowy standard i daje następujące korzyści:

 • małą lepkość koncentratu
 • lepszą jakość mleka pełnego w proszku instant
 • proszki nisko ogrzewane o lepszej jakości bakteriologicznej
 • dostosowane do indywidualnych potrzeb wartości WPNI dla proszków średnio ogrzewanych
 • poprawę stabilności termicznej proszków wysoko ogrzewanych, stabilność termiczną proszków
Wyparka z wiatrakiem MVR
Wyparka z wiatrakiem MVR

Wybór odpowiedniej technologii odparowywania

Wszystkie systemy odparowywania GEA mają funkcję ogrzewania wstępnego i obróbki cieplnej, które pozwalają kontrolować jakość produktu mikrobiologicznego oraz zmniejszać zużycie energii. 

 Krótki czas ekspozycji w wyparce, często wynoszący zaledwie 10—12 minut, oznacza między innymi następujące korzyści:

 • minimalną ilość ciepła dostarczoną do produktu
 • krótki czas uruchamiania i wyłączania
 • niskie straty produktu
 • redukcję czasu mycia i kosztów 

Odparowanie z mechanicznym sprężaniem oparów (MVR)

GEA oferuje system odparowywania MVR jako rozwiązanie do zastosowań mleczarskich w sytuacjach, kiedy dostępność pary jest ograniczona lub droga. W systemie MVR stosowane są wentylatory do sprężania oparów wytworzonych podczas odparowania do wyższej temperatury i ponownego jej użycia w skraplaczu lub ostatnim stopniu wyparnym. System MVR może także zostać zamontowany z wbudowanym oddzielaczem, który znacznie zmniejsza wymaganą ilość miejsca, dorównując jednocześnie tradycyjnemu oddzielaczowi stycznemu pod względem wysokiej efektywności. 

Dalsze zalety wyparki MVR to:

 • niski pobór energii (zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia)
 • elektrycznie zasilana energia odzyskiwana ze sprężania oparów (mniejsza ilość wymaganej pary)
 • prosta obsługa

Odparowanie z termicznym sprężaniem oparów (TVR)

Dzięki wielostopniowym wyparkom GEA typu TVR, energia odparowania w pierwszej jednostce zostaje pozyskana z termosprężarki, która spręża parę pozyskaną z jednej z powiązanych kolumn wyparnych do wyższej temperatury. Czynnikiem grzewczym w każdej kolejnej jednostce są opary wytworzone w poprzedniej. Para z ostatniej wyparki TVR zostaje skroplona przez ogrzewanie przychodzącego produktu. Gorący kondensat można ponownie użyć jako wodę kotłową i/lub wodę do stacji mycia w obiegu zamkniętym (CIP).