Filtracja membranowa dla mleka w proszku wysokiej jakości

Produkcja niezmiennie wysokiej jakości mleka w proszku, które zachowuje wymagany skład produktu oraz atrybuty proszku wymaga wysokiej jakości platform do obsługi i przetwarzania cieczy, w tym technologii filtracji membranowej. GEA oferuje konfigurowalne portfolio nowoczesnych systemów odwróconej osmozy, mikrofiltracji, ultrafiltracji oraz nanofiltracji oraz rozwiązania, które można dostosować tak, aby spełniały wymogi nowych i istniejących instalacji mleka w proszku. Nasi klienci mogą polegać na doświadczeniu branżowym, technologicznym i inżynieryjnym GEA, które pomaga optymalizować jakość mleka w proszku, przetwarzanie oraz obsługę instalacji, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, zmniejszeniu zużycia prądu i wody oraz zminimalizowaniu skali odpadów i emisji.

Od usuwania mikroorganizmów do zagęszczania wstępnego

Technologie mikrofiltracji GEA pozwalają fizycznie usuwać mikroorganizmy, komórki, zarodniki i nieczystości z mleka bez konieczności stosowania wysokich temperatur, które mogą zmienić skład chemiczny. Filtrat odzyskany poprzez ultrafiltrację mleka może być również wykorzystywany do standaryzacji mleka w celu zoptymalizowania zawartości białka mleka oraz zapewnienia produkcji mleka w proszku z dokładnymi wymogami w zakresie składu.

Technologie filtracyjne GEA pomagają również zmaksymalizować obsługę oraz wydajność przetwórczą oraz zaoszczędzić pieniądze. Instalacja systemu odwróconej osmozy marki GEA przed istniejącą albo nową instalacją wyparną skutkuje wielkimi oszczędnościami dla instalacji mleka w proszku, ponieważ przed odparowaniem z mleka lub serwatki usuwana jest woda. Może to drastycznie zwiększyć wydajność niektórych systemów odparowania. 

Instalacja do mikrofiltracji
Instalacja do mikrofiltracji

Odzyskiwanie wody i detergentów

Systemy odwróconej osmozy i nanofiltracji przefiltrowują ciecz, czyli przede wszystkim wodę. Oczyszczanie tej odzyskanej wody poprzez przepuszczenie jej przez inny system odwróconej osmozy marki GEA pozwala użyć jej albo do czyszczenia instalacji, albo bezpośrednio jako wody procesowej, o ile woda ta została również poddana obróbce cieplnej lub UV. 

A żeby zmniejszyć koszty czyszczenia instalacji i sprzętu, istnieje możliwość zainstalowania systemów nanofiltracyjnych w celu przefiltrowania roztworów czyszczących używanych przez systemy czyszczenia w zamkniętym obiegu. Instalacja systemów nanofiltracyjnych pozwala odzyskać znaczne ilości cennych detergentów i środków czyszczących, takich jak wodorotlenek sodu czy kwas azotowy.