Punkt wyjścia dla doskonałego mleka w proszku

Produkcja wysokiej jakości mleka w proszku wymaga wysokiej jakości technologii oraz rozwiązań przetwórczych na każdym etapie produkcji. GEA oferuje portfolio zintegrowanych rozwiązań przetwórczych, które słyną z najwyższej jakości, niezawodności i odporności. Współpracujemy z naszymi klientami nad konfiguracją poszczególnych technologii oraz kompletnych instalacji koniec-koniec, które spełnią wszelkie wymogi dotyczące produktów i obsługi w każdej skali produkcyjnej.

Zanim mleko w proszku zostanie odparowane i wysuszone, podlega kilku innym procesom przetwórczym. Obejmują one:

  • Odbiór i magazynowanie mleka surowego
  • Oddzielanie, standaryzację, klaryfikację, usuwanie bakterii, pasteryzację oraz magazynowanie mleka
  • Pasteryzację, magazynowanie i wydawanie śmietany
  • Miksowanie i mieszanie 
  • Zagęszczanie wstępne metodą odwróconej osmozy (RO)
  • Przetwarzanie skroplin i wody procesowej metodą odwróconej osmozy higienicznej (Reverse Osmosis Polisher)
  • Przygotowanie i magazynowanie cieczy CIP, instalacji CIP
Przechylanie opakowań 25 kg
Przechylanie opakowań 25 kg

Szczegóły projektowe

GEA zaprojektowała zakres komponentów procesowych dla branży mleka w proszku. Nasze technologie projektujemy dzięki wieloletniej wiedzy dotyczącej branży i produktów, którą łączymy z pionierskimi rozwiązaniami z zakresu inżynierii procesowej. Oferujemy kompletne, zintegrowane portfolio technologii procesowych dla każdego etapu produkcji, jak również rozwiązania do przetwarzania następczego. 

Nasze rozwiązania pozwalają opracować optymalne projekty instalacji oraz rozwiązania higieniczne. Każdą część linii przetwórczej zaprojektowano tak, aby zminimalizować utratę produktu i ryzyko jego skażenia oraz wspierać skuteczne systemy CIP, które są podzielone na kilka stref, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.