Oszczędność, bezpieczeństwo i pełna automatyzacja

Zdolności GEA w zakresie przetwarzania śmietany w olej maślany lub bezwodny tłuszcz mleczny (AMF) stworzyły nowe możliwości rynkowe dla przemysłu mleczarskiego.

Oleje maślane mają wiele zastosowań — od odtwarzania mleka i produktów mlecznych po tłuszcz do smażenia lub jako surowiec do wypieków i lodów. Wraz ze wzrostem światowej populacji olej maślany staje się strategicznie ważnym produktem spożywczym.
  
Podstawę naszej innowacyjności stanowi wiele lat doświadczeń w projektowaniu separatorów i dekanterów, jak również bogactwo fachowej wiedzy i technicznego know-how. GEA oferuje linie przetwórcze i instalacje w formule „pod klucz” do produkcji oleju maślanego o zdolności produkcyjnej do 18 000 kg/h. W zależności od określonych wymagań klienta, proces może być zaprojektowany jako produkcja poszczególnych partii lub ciągła.
  
Olej maślany jest otrzymywany przez niemal całkowite usunięcie wody i odtłuszczonej suchej masy ze śmietanki, która jest uzyskiwana podczas separacji mleka surowego. Olej maślany płynny w temperaturze 42°C jest określany przez Codex Alimentarius jako AMF (bezwodny tłuszcz mleczny) o zawartości tłuszczu na poziomie co najmniej 99,8%.
  
Rozbicie emulsji oleju w wodzie i oddzielenie cząstek tłuszczów niepochodzących z mleka jest głównym celem procesu uzyskiwania oleju maślanego. Wykorzystując energię mechaniczną do rozerwania błon otaczających kuleczki tłuszczowe, homogenizator może zostać użyty do usunięcia tłuszczu i dokonania związanej z tym inwersji faz. Jednakże do pełnego oddzielenia fazy olejowej i wodnej wymagany jest proces dwuetapowy.
  
W tym procesie z reguły stosuje się wysokowydajne i samoczyszczące separatory. Jednakże pośrednia faza emulsyjna może ingerować w proces separacji, czemu można zapobiec tylko przez wykorzystanie specjalnych cech konstrukcyjnych i zoptymalizowanego zarządzania procesem.
  
Śmietana o zawartości tłuszczu około 40% zostaje wprowadzona do systemu i ogrzana do temperatury 55 – 60°C w płytowym wymienniku ciepła. Taka temperatura jest wymagana, aby zapewnić, że zagęszczana w bębnie wirówki śmietana będzie mieć niewielką lepkość a równocześnie gęstość znacznie różniącą się od mleka odtłuszczonego. Śmietana zostaje następnie zagęszczona, aby uzyskać zawartość tłuszczu 75% i przepompowana do części gdzie następuje inwersja faz. Maślanka jest odprowadzana z separatora i magazynowana, a śmietana o dużej zawartości tłuszczu zostaje poddana inwersji pod wysokim ciśnieniem w homogenizatorze.
  
W zagęszczaczu oleju, emulsja i β-serum są oddzielane jako faza ciężka od lekkiej fazy olejowej, a następnie ponownie kierowane do etapu zagęszczania śmietany. Faza lekkiego oleju o stężeniu wynoszącym 99,5% zostaje ogrzana do temperatury 90 – 95°C i przemyta w polerce olejowej, gdzie wyparowuje reszta wilgoci. Uzyskany w ten sposób olej maślany ma na tym etapie zawartość oleju minimum 99,8%, tym samym spełniając najwyższe normy jakości.
  
GEA zapewnia kompletne koncepcje systemowe o przepustowości 500-18 000 kg/h. Dostępna jest także wersja umożliwiająca odprowadzanie α-serum i β-serum, co pozwala uzyskać wzbogacone produkty uboczne.