Przetwarzanie cieczy

GEA oferuje szereg rozwiązań dotyczących mieszania śmietan, maseł i smarowideł, zapewniając odpowiednią technologię dla każdego zastosowania.

Postrzeganie produktów mlecznych takich jak śmietany, masła i smarowidła przez klienta końcowego opiera się głównie na ich charakterystycznej kremowej i homogenizowanej konsystencji. Z tego powodu kluczowy jest dobór właściwego wyposażenia, aby zapewnić właściwości dopasowane do zastosowania. Wydajne i skuteczne mieszanie to kluczowe elementy pozwalające osiągnąć taką konsystencję, jak również produkcję wysokiej jakości produktu końcowego.
  
Podstawowym wymaganiem jest uniknięcie grudek proszku („rybich oczek”) podczas mieszania, stąd istotny jest dobór właściwej technologii mieszania: nie tylko ulepsza ona przetwarzanie, ale także wpływa na czas cyklu wsadowego i całkowity koszt eksploatacji.
  
Podczas mieszania produktów takich jak serek śmietankowy, ser topiony i margaryny oraz w trakcie mieszania wsadowego mieszanin ciecz-ciecz lub ciecz-proszek, GEA przyjmuje nowatorskie podejście do mieszania. W zbiorniku punkt wprowadzenia proszku znajduje się poniżej powierzchni cieczy, co prowadzi do natychmiastowego zmoczenia składników, krótszego czasu mieszania oraz większej elastyczności procesu. Dzięki rozległemu doświadczeniu oraz know-how zarówno w dziedzinie procesu, jak i produktu GEA dostarcza najodpowiedniejsze rozwiązania dotyczące mieszania, które spełnią określone potrzeby klienta.

Higieniczny projekt procesu

Nasze wieloletnie doświadczenie w przemyśle mleczarskim oraz higieniczne projektowanie procesu i fachowa wiedza inżynieryjna wyposażyły nas w dogłębną wiedzę na temat wszystkich procesów wykorzystywanych w produkcji proszków mlecznych. 
  
A w obliczu coraz większych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności z perspektywy publicznej, prawnej i produkcyjnej, rzeczą oczywistą jest, że higieniczne projektowanie i inżynieria są najważniejsze w konstruowaniu nowoczesnych instalacji do produkcji proszku mlecznego. 
  
Linia przetwórcza GEA jest zaprojektowana w taki sposób, aby spełniać najsurowsze wymagania i normy w zakresie higieny, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, stąd jesteśmy dostawcą pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o kompletne linie przetwórcze i rozwiązania dla każdego rodzaju sera.

GEA to wielka różnica

Dzięki głębokiemu zrozumieniu różnych procesów w przemyśle produktów spożywczych i mleczarskich w płynie, wraz z niezrównanym doświadczeniem, zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące przetwarzania, które spełniają a nawet przewyższają wymagania naszych klientów związane z szeregiem zastosowań w branży mleczarskiej.