Dłuższy okres przydatności i większa stabilność produktu

Asortyment homogenizatorów GEA uwzględnia wszystkie możliwe potrzeby przemysłu mleczarskiego, od pilotowych po wielkie w pełni automatyczne jednostki.

Homogenizację wysokociśnieniową początkowo stosowano w branży płynnych produktów mlecznych pod koniec XIX wieku, aby osiągnąć standardową jakości produktu. Od tego czasu powszechnie stosuje się ją w połączeniu z technologiami obróbki cieplnej, aby wydłużyć okres przydatności i zwiększyć stabilność produktu, a zatem stała się standardowym procesem przemysłowym.
  
W branży płynnych produktów mlecznych homogenizatory stały się istotnymi komponentami linii przetwórczych, umożliwiającymi przygotowanie wielu produktów. Ich konstrukcja i wydajność są stale ulepszane i dostosowywane, aby spełniać wymagania higieniczno-sanitarne, zachować sterylną integrację procesu, automatyzację i możliwość czyszczenia. Homogenizacja podnosi stabilność i trwałość oraz poprawia właściwości takie jak smak, konsystencja, barwa, doznania smakowe i funkcjonalność.