Osiąganie większej lepkości produktu

Dzięki pełnej gamie homogenizatorów, od pilotowych do wielkich w pełni automatycznych jednostek, GEA zapewnia technologię homogenizacji dla wszelkich zastosowań w przemyśle mleczarskim.

Zadaniem homogenizacji wysokociśnieniowej jest zapobiec rozproszeniu dużych drobin oleju lub tłuszczu w zawiesinie gruboziarnistej i doprowadzić do dystrybucji bardzo małych drobinek. Za pomocą emulsji, takiej jak mleko lub inne produkty mleczne zawierające substancję powierzchniowo czynną lub emulgator, faza olejowa lub tłuszczowa — w postaci zmikronizowanych drobin — zostaje następnie poddana stabilizacji przeciwko potencjalnej koalescencji i separacji grawitacyjnej.
 
Śmietany są homogenizowane w celu osiągnięcia większej lepkości produktu, a stosowane ciśnienie zależy od zawartości tłuszczu: śmietana o zawartości tłuszczu 10–18% jest homogenizowana w ciśnieniu 150–200 barów, a dla tej o zawartości tłuszczu 38–48% ciśnienie homogenizacji spada do 100 barów. Lepkość śmietany wzrasta wraz z ciśnieniem homogenizacji i spada wraz ze wzrostem temperatury, więc zarówno ciśnienie, jak i temperatura są kluczowe dla uzyskania odpowiedniej lepkości.