Krystalizacja stopu dla chemikaliów specjalistycznych

Proces krystalizacji stopu GEA jest kluczem do wytwarzania chemikaliów o wysokiej czystości

Wysoka czystość w jednym kroku

Acetonitryl

Separacja i oczyszczanie związków chemicznych są dla przemysłu chemicznego bardzo ważnym zagadnieniem. Zanieczyszczenia oznaczają zwykle zmarnowany produkt i powodują niepożądane odchylenia od jakości produktu końcowego. Konkretne rodzaje zanieczyszczeń mogą uszkodzić katalizatory i doprowadzić do awarii procesów końcowych.

Destylacja jest standardem branżowym w większości separacji chemicznych. Stała się niezawodną technologią operacyjną, która jest szeroko stosowana, gdy warunki pozwalają na stopniowe łączenie wieloskładnikowych cieczy i oparów. Ekonomiczną i skuteczną alternatywą jest krystalizacja stopu. Jest ona zazwyczaj stosowana podczas oczyszczania, gdy destylacja staje się trudna, a dotyczy to:

— Izomerów o temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia
— Systemów azeotropowych
— Substancji wrażliwych na temperaturę
— Składników z tendencją do polimeryzacji
— Substancji wybuchowych

Typowy system eutektyczny może tworzyć czyste kryształy produktu. Ta wysoka selektywność nie jest możliwa przy użyciu innej techniki oddzielania. Proces krystalizacji ma zastosowanie nie tylko w przypadku tworzonych od podstaw zakładów, ale również idealnie nadaje się do podniesienia wydajności i czystości istniejących procesów zagęszczania, takich jak destylacja lub adsorpcja. Małe zmiany istniejących agregatów mogą znacznie zwiększyć wydajność poprzez zniesienie wymogu czystości produktu dla istniejącego procesu. Proces hybrydowy, dzięki naszemu unikatowemu procesowi krystalizacji, pozwala osiągnąć ostateczne oczyszczenie. W przypadku takich projektów eliminacyjnych GEA pomoże przy:

— Zwiększaniu produkcji, odzyskiwaniu oraz osiąganiu czystości produktu
— Konwersji z pracy partiami na pracę ciągłą
— Przeglądzie instalacji oraz analizie wykonalności
— Separacji w układzie ciała stałe-ciecze w istniejących agregatach krystalizacyjnych