Chemikalia specjalistyczne i Chemikalia wysokowartościowe — Homogenizacja

Zawiesina to mieszanina, w której jeden materiał jest rozproszony w innym: na ogół występują w niej elementy stałe, takie jak proszki czy pigmenty, rozproszone w substancji ciekłej.

W odróżnieniu od roztworów przezroczystych, zawiesiny są mętne, ciemne, a do ich przygotowania wymagane jest zastosowanie energii mechanicznej.

Proces rozproszenia najczęściej polega na redukcji aglomeratów do ich pierwotnych wymiarów cząsteczkowych. Homogenizator może powodować bardzo drobne rozproszenie cząstek skuteczniej niż wszystkie inne urządzenia, które wymagają długiego czasu przetwarzania.

Homogenizatory wysokociśnieniowe wprowadzają także unikatowe zmiany w wielu produktach, na przykład przy aplikacji celulozy defibrylują włókna w celu zwiększenia ich zdolności wiązania wody. 

Firma GEA oferuje dopasowane rozwiązania pozwalające opracować nowe zastosowania, takie jak technologia nanocelulozy, gdzie zasada produkcji polega na uwalnianiu długich mikro włókien ze ścianki włókna. Celuloza mikro-fibrylowana jest mieszaniną nano włókien, drobnych włókien, fragmentów oraz całych włókien, jednak większość to nano włókna. Przy przejściu przez zawór homogenizatora przy bardzo wysokim ciśnieniu naprężenie ścinające rozdziela fragmenty włókien, dzięki czemu są one coraz drobniejsze, ale zachowują pierwotną długość.

Udowodniono, że technologia homogenizatora prowadzi do uzyskania mniejszych cząstek niż w wypadku rotora/ statora. Homogenizacja wysokociśnieniowa zwykle wykonywana jest z jednoczesnym użyciem rafinatorów lub szlifierek szybkoobrotowych. Porównanie wielkości cząstek oraz rozkładu wielkości cząstek otrzymanych przy użyciu mieszalnika szybkoobrotowego typu high shear wyraźnie wykazuje mniejszy rozmiar i rozrzut cząstek w porównaniu do tych nie poddanych homogenizacji wysokociśnieniowej. Z tego powodu homogenizacja wysokociśnieniowa (od 600 do 1500 barów) to technologia wybierana do końcowego etapu programu produkcyjnego, która pozwala wyprodukować żele NFC w skali przemysłowej.