Maksymalizacja efektywności oraz minimalizacja odpadów

Technologia filtracji membranowej GEA pomaga klientom zoptymalizować przetwarzanie wysokiej jakości specjalistycznych oraz wysokowartościowych chemikaliów, a także obniżyć koszty, zwiększyć przychody i zminimalizować negatywny wpływ ich działalności na środowisko.

Oddzielanie specjalistycznych oraz wysokowartościowych chemikaliów

Filtr membranowy jest stosowany w przemyśle do oddzielania specjalistycznych i wysokowartościowych chemikaliów. Technologia ta może być stosowana jako część samego procesu, ale i do oczyszczania wody zanieczyszczonej chemikaliami procesowymi po to, by woda ta została ponownie użyta w procesie. Wartość komercyjna może być uzyskana dzięki chemikaliom odzyskanym w procesie filtracji. Odzyskiwanie wody w taki sposób oszczędza koszty zrzutu, zmniejsza zużycie wody, chroni środowisko i obniża obciążenie zakładów oczyszczania.

Firma GEA oferuje szeroką gamę systemów filtracji membranowej do obróbki specjalistycznych i wysokowartościowych chemikaliów — mamy szerokie doświadczenie na wielu rynkach. Typowe zastosowania obejmują odzyskiwanie metali, wytwarzanie specjalnego polimeru, ług czarny, ług biały, odzyskiwanie nadwyżki papieru oraz odzyskiwanie pigmentów. Diafiltracja jest stosowana do odsalania i oczyszczania produktów.

GEA współpracuje z klientami, aby pomóc im w optymalizacji procesów, komercjalizowaniu przetwarzania odpadów oraz wspierać ich politykę środowiskową. 

Instalacje badawcze i pilotowe

GEA prowadzi placówki badawcze w USA i Europie w celu opracowania i optymalizacji procesów odzyskiwania płynów i produktów. Umożliwia to klientom praktyczne przedstawienie wykonalności i skuteczności procesów odzyskiwania, zanim zostaną one przyjęte w zakładzie. Instalacje pilotowe dostarczane przez GEA można zintegrować w pomieszczeniach klientów w celu przeprowadzenia bardziej rozległych testów przed produkcją na pełną skalę.