Oczyszczanie spalin ze specjalnych i wysokowartościowych związków chemicznych

Wysokowartościowe związki chemiczne to czyste substancje chemiczne, wytwarzane w ograniczonych ilościach w procesie produkcji ciągłej lub wsadowej. W wielu przypadkach, przed płukaniem, spaliny należy wydobyć ze zbiorników mieszających i innych aparatów.

Skrubery GEA doskonale nadają się do tego celu. Zapewniają dużą elastyczność pod względem konstrukcji, materiałów i działania. Są szczególnie przydatne do zastosowań z wybuchowymi mieszankami gazów, a także gazami silnie zapylonymi lub żrącymi.Jesteśmy w stanie zaprojektować instalację o przepustowości od 0,05 m³/h do około 100 000 m³/h gazu, z temperaturą spalin do 1300°C. Nasza technologia odpylania może być również instalowana w istniejących układach. Obecność w spalinach chloru lub określonych rozpuszczalników, np. toluenu, chlorku metylenu lub benzenu, wiąże się z wymogiem zastosowania w instalacji specjalistycznych materiałów konstrukcyjnych.

Jako środek płuczący wykorzystywane są czysta woda, rozcieńczone kwasy lub roztwory kaustyczne. Dzięki temu odpylacz doskonale radzi sobie z absorpcją różnych substancji nieorganicznych i organicznych, na przykład chlorowców (F2 , Cl2 , Br2, I2 ), fluorowcowodorów (HF, HCl, HBr, HI), związków siarki (SO2, SO3, H2S), amoniaku (NH3), alkoholi o niskim ciężarze cząsteczkowym, kwasów organicznych i amin.

W separatorze płuczki instalowane jest dodatkowe wypełnienie pakietowe lub dodatkowe półki jako kolumny przeciwprądowe dla wyższego stopnia oczyszczania. W zależności od konkretnego zastosowania skrubery strumieniowe mogą być zaprojektowane jako instalacje wielostopniowe bądź łączone ze skruberami Venturiego lub innymi separatorami aerozolowymi.