Odparowywanie chemikaliów specjalistycznych i wysokowartościowych

Branżą najczęściej wykorzystującą węglan wapnia i zawiesinę kaolinową jest przemysł papierniczy. Oba produkty są stosowane jako napełniacze pozwalające wypełniać strukturę celulozową i jako pigment do malowania/ wykańczania powierzchni. Wymagane właściwości są ustalane w zależności od danego obszaru zastosowania.

odparowywanie-chemikalia-specjalistyczne-wysokowartościowe-02

Po usunięciu cząstek zakłócających i mechanicznym odwodnieniu za pomocą dekanterów oraz filtrów do zawartości kaolinu na poziomie > 55% zawiesina jest zagęszczana do ok. 72 — 74% w wyparce cyrkulacyjnej z wymuszonym obiegiem jednorazowym lub wielokrotnym. Zazwyczaj instalowane są wyparki płytowe, energetycznie zoptymalizowane przez mechaniczną kompresję pary.

Do powlekania białego papieru stosuje się węglan wapnia. Końcowe zagęszczenie zawiesiny wysyłane do producenta papieru jest korygowane w naszych płytowych instalacjach wyparnych z wymuszonym obiegiem. Instalacje te posiadają modularną konstrukcję. Mechaniczne kompresory parowe stosuje się jako zoptymalizowane rozwiązanie dla ogrzewania zakładów.