Technologia próżniowa dla petrochemii

Pompy próżniowe GEA są podstawowym rodzajem pomp do wytwarzania podciśnienia stosowanych w przemyśle chemicznym oraz petrochemicznym. Wykazują one wysoką wszechstronność zastosowań, efektywność energetyczną i bezpieczną eksploatację oraz pozwalają osiągnąć ciśnienie ssania do 0,01 mbar i przepływy ssania od 10 m³/h do 2.000.000 m³/h.

Rodzina pomp strumieniowych

Wielostopniowe wytwarzanie próżni

Próżniowe pompy strumieniowe GEA mogą być produkowane z szerokiej gamy materiałów, w tym porcelany, grafitu i szkła, aby spełnić wymagania dotyczące inżynierii procesowej. Nasz wybór strumieniowych pomp próżniowych może być stosowany w wielu różnych procesach przenoszenia, sprężania i mieszania gazów, oparów i cieczy oraz do opróżniania zbiorników poprzez odciąganie gazów, oparów i rozpuszczalników.

Zastosowania technologii GEA obejmują na przykład produkcję chemikaliów, które są wykorzystywane do dalszego przetwarzania w przemyśle tworzyw sztucznych i przemyśle włókienniczym, takich jak TDI(toluenodiizocyjanian) i MDI (diizocyjanian etylenodifenylu) stosowane do produkcji poliuretanu, oraz kaprolaktamu, prekursora Nylonu 6