Wydajne energetycznie oddzielanie pozwalające osiągnąć wysoką czystość

Krystalizacja stopu jest ekonomiczną i skuteczną alternatywą dla destylacji w celu oddzielenia substancji chemicznych. Jest ona zazwyczaj stosowana podczas oczyszczania, gdy destylacja staje się trudna.

Zastosowania krystalizacji stopu

Instalacja DB Chevron

Przykładowo proces krystalizacji z fazy stałej można stosować do oddzielania:

·     Izomerów o temperaturze bliskiej temperaturze wrzenia

·     Systemów azeotropowych

·     Substancji wrażliwych na temperaturę

·     Składników z tendencją do polimeryzacji

·     Substancji wybuchowych

Zwykle surowy produkt chłodzi się w krystalizatorach skrobakowych, które mogą być krystalizatorami wymiennikowymi lub naczyniowymi, co zależy od konkretnego zastosowania. Krystalizator wytwarza czyste kryształy produktu i zagęszcza zanieczyszczenia w pozostałym ciekłym roztworze zasilającym. Następnie kryształy są oddzielane od płynnego roztworu zasilającego bogatego w zanieczyszczenia, co pozwala uzyskać czysty strumień produktu i strumień odrzutu. Odrzucony materiał zawiera stężone zanieczyszczenia, ale także cenny produkt, który może zostać odzyskany, w zależności od konkretnego zastosowania.

Każdy indywidualny kryształ zawiesza się w roztworze zasilającym i może wzrastać swobodnie płynąc w cieczy. Z miliardami kryształów na metr sześcienny powierzchnia wzrostu może wynosić od 5000 do 10 000 m² na m³ objętości. Ta imponująca powierzchnia wzrostu pozwala osiągnąć niemal idealny współczynnik przyrostu, co prowadzi do uzyskania charakterystycznych czystych kryształów, które można uzyskać w procesie krystalizacji eutektycznej. Zawiesina krystalizatora jest przepompowywana do kolumny płuczącej, gdzie czyste kryształy są oddzielane, a następnie przemywane w celu usunięcia pozostałości roztworu zasilającego. Krystalizatory zawierające zawiesinę wytwarzają czyste kryształy. Kolumny płuczące mogą skutecznie usunąć cały roztwór zasilający i tym samym wytwarzać produkt o niezwykle wysokiej czystości.