Oczyszczanie spalin z procesów petrochemicznych

Istnieje szereg dostępnych metod oczyszczania lotnych związków organicznych (LZO) w układach oczyszczania spalin. Dobór optymalnej metody uzależniony jest od ilości gazu, rodzaju i stężenia LZO oraz dostępnych mediów (gaz, elektryczność, woda itp.) i przestrzeni.

Wylotowe związki organiczne zazwyczaj oczyszcza się w jedno- lub wielostopniowych mokrych płuczkach absorpcyjnych oraz przez studzenie. GEA dostarcza wieże chłodzące, w których ciecz jest rozpylana przeciwprądowo do przepływu gazu w celu szybkiego schłodzenia gazu.

Technologia płuczki GEA do oczyszczania spalin ze związków organicznych jest szczególnie przydatna do eliminacji kwasów karboksylowych, związków aromatycznych, aldehydów, ketonów i amin. Oferujemygamę technologii i urządzeń do płukania, od kompaktowych płuczek gazu, poprzez płuczki laboratoryjne i awaryjne, aż po skrubery wieżowe i Venturiego. Nasze technologie i systemy można łączyć, aby uzyskać optymalne rozwiązania, a także tworzyć rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, w tym niestandardowe, wielostopniowe płuczki gazu.

Centrum badawczo-rozwojowe GEA jest wyposażonew najnowocześniejsze instalacje pilotażowe i stanowiska testowe, umożliwiające testowanie technologii i systemów płukania gazów do określonych zastosowań.