Odparowywanie petrochemikaliów

Związki chemiczne, których cząsteczki zawierają węgiel, są chemikaliami organicznymi. Ich pochodzenie może być naturalne, można je również wytwarzać w drodze fermentacji lub reakcji chemicznych.

odparowywanie-lsine-wyciek-02

Instalacje wyparne są stosowane głównie w obróbce produktów i przepływów wtórnych. Ze względu na łagodne przetwarzanie produktów stosowane są głównie wyparki z opadającym filmem cieczy — z zastosowaniem efektów rektyfikacyjnych, jeśli taki jest wymóg, a coraz częściej również z mechaniczną kompresją pary, co pozwala ograniczyć wymaganą energię do minimum.

Firma GEA zaprojektowała i dostarczyła ponad 250 instalacji do zagęszczania produktów organicznych, takich jak kaprolaktam, aminokwasy, miscela, związki etylowe, kwasy organiczne.