Destylacja i rektyfikacja produktów petrochemicznych

Ludzkość od wieków stosuje destylację, tj. oddzielanie lub ekstrakcję poszczególnych substancji z mieszanin płynnych. Oprócz powszechnego zastosowania destylacji w produkcji alkoholu, technologia ta często stosowana jest w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, jak również w produkcji bioetanolu jako paliwa ekologicznego.

destylacja-wielostopniowa-02

Portfolio GEA w zakresie technologii destylacji, wraz z ciągłymi pracami badawczo-rozwojowymi i doświadczeniem zebranym przez lata tworzenia skutecznych instalacji, oznacza, że możemy zaoferować fachową wiedzę techniczną oraz projektować najlepsze rozwiązania dla dowolnego produktu, zdolności produkcyjnej, warunków działania i zastosowania.

Typowe zastosowania obejmują oczyszczania wody z procesu produkcji modułów włókna kanalikowego, produkcję ekstraktów perfumowych, zagęszczanie dodatków polimerowych, rafinację roztworów do ekstrakcji oraz oddzielanie produktów ubocznych reakcji lub rozpuszczalników.