Alkohole

Alkohole stanowią ważne rozpuszczalniki i substancje wyjściowe dla licznych procesów produkcji w przemyśle chemicznym

fermentacja_oczyszczanie-ścieków-02-v2

Alkohole z kilkoma grupami -OH są stosowane do polimeryzacji Oprócz alkoholi naturalnych, jak np. gliceryna, alkohole są produkowane w drodze fermentacji podstawowych substancji zawierających skrobię lub cukier.

Alkohole o krótkich łańcuchach, jak metanol i etanol, są zagęszczane w drodze destylacji. Alkohole o dłuższych łańcuchach i niższej lotności pary mogą zostać zagęszczone w opadowych instalacjach wyparnych. Separatory są często wyposażone w płuczki kolumnowe, aby zminimalizować stratę produktu w fazie parowej.

Najczęściej zagęszczane alkohole w instalacjach do destylacji to metanol i etanol. Propan-2-ol i n-butanol są zagęszczane w instalacjach wyparnych.