Rozwiązania dotyczące krystalizacji roztworu dla chemikaliów nieorganicznych

Wyparki i krystalizatory firmy GEA stanowią integralną część wielu procesów produkcyjnych dla produktów nieorganicznych.

Krystalizacja chemikaliów nieorganicznych

Instalacja DU SQM KNO3 2

Nasza szeroka gama specjalistycznych urządzeń obejmuje systemy odparowywania wstępnego o dużej pojemności, a także agregaty do krystalizacji chemikaliów wysokowartościowych. Zainstalowaliśmy duże instalacje do krystalizacji roztworów dla chlorku sodu i potasu, siarczanu sodu i amonu, azotanu potasu oraz węglanu potasu i węglanu sodu. Mamy również znaczną wiedzę na temat procesów krystalizacji na potrzeby produkcji chemikaliów i związków, w tym kofeiny, witaminy C, kwasu cytrynowego, pentaerytrytu, bisfenolu A, siarczanu niklu, dimolibdenianu sodu i tiosiarczanu sodu. 

Odzyskiwanie soli ze strumieni odpadów

Montaż instalacji do odzyskiwania (odparowywania/ zagęszczania) chlorku wapnia (CaCl2) z różnych zasobów stanowi część naszej podstawowej działalności od 1980 roku. Produkt jest typowo dostępny w postaci płatków i granulek, od 76% CaCl2 do 96% CaCl2, zależnie od zastosowania (farmaceutycznego, chemicznego, spożywczego). W latach osiemdziesiątych XX wieku firma GEA opracowała proces krystalizacji wyparnej w celu otrzymania chlorku wapnia klasy farmaceutycznej z roztworu chlorku wapnia otrzymanego w reakcji wapienia z kwasem chlorowodorowym.

Krystalizacja siarczanu sodu jest kolejnym kluczowym obszarem działalności firmy GEA; dostarczyliśmy już ponad 70 instalacji, które mają bezwodne zdolności produkcyjne siarczanu sodu w zakresie od 200 kg na godzinę do 40 ton na godzinę.

Związek pozyskiwany jest z naturalnych minerałów lub naturalnych jezior solnych, jest także otrzymywany jako produkt uboczny procesów neutralizacji chemicznej, podczas których wytwarzany jest roztwór siarczanu sodu. Przykłady obejmują regenerację płynów do kąpieli wirowych, przemysł chromowy i produkcję witaminy C. GEA działa we wszystkich tych branżach, dostarczając technologie rozpuszczania minerałów, oczyszczania solanki, krystalizacji soli Glaubera i kalcynacji soli Glaubera poprzez krystalizację, w tym oddzielanie i suszenie, bezwodnego siarczanu sodu.

Firma GEA prowadzi nowoczesne centrum badawcze, w którym można oszacować nowe koncepcje procesu oraz szczegółowe modelowanie przeprowadzone w celu optymalizacji projektu i działania instalacji lub procesu.