Technologia skutecznego oddzielania

GEA dostarcza wiodących technologii oddzielania stosowanych w przetwórstwie minerałów i surowców w celu uzyskania podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Nasze wirówki wyznaczają standardy wydajności, niezawodności i długowieczności, zarówno przy wykorzystywaniu ich do metali bazowych, metali szlachetnych oraz platyny, jak i do pierwiastków ziem rzadkich oraz uranu. Nasze wieloletnie doświadczenie i inwestycje w badania i rozwój technologii oraz procesów pozwalają nam oferować rozwiązania, które dają klientom kluczową technologiczną przewagę nad konkurentami.

Separatory i dekantery GEA działają w oparciu o wiodącą technologię oddzielania mechanicznego, której podstawą jest wszechstronne zrozumienie procesów w przemyśle mineralnym oraz zapewnienie klientom bezpiecznej inwestycji. Separatory i dekantery GEA radzą sobie z materiałami, które niosą ze sobą ryzyko związane z bezpieczeństwem. W razie potrzeby możemy dostarczyć urządzenia wytwarzane za pomocą  specjalnych materiałów antykorozyjnych, takich jak Hastelloy.

Separatory GEA do minerałów i chemikaliów nieorganicznych stosowane są do oczyszczania, klasyfikacji, separacji, odwadniania i mycia. Dekantery GEA używane są do oczyszczania, klasyfikacji i odwadniania.

W naszym głównym zakładzie inżynierii procesowej można przeprowadzać złożone testy z zapewnieniem pełnej poufności.