Doskonale zintegrowane systemy

Na całym świecie GEA ma istotny wkład w szeroką gamę operacji w zakresie górnictwa i minerałów, zwiększając opłacalność jak i zgodność z zasadami ochrony środowiska procesów produkcji wymaganych w przemyśle górniczym i przetwarzaniu minerałów.

GEA oferuje technologie, sprzęt i usługi obejmujące:

  • Odparowanie i krystalizację
  • Suszenie, chłodzenie, kalcynację i kondycjonowanie
  • Klasyfikację, zagęszczanie i odwadnianie
  • Oczyszczanie szlamu i ekstrakcję rozpuszczalnikową
  • Gospodarkę ściekową