Elastyczne energooszczędne rozwiązania dotyczące odparowywania

Odparowywanie jest istotnym krokiem w wielu procesach przemysłowych, które wymagają zagęszczenia produktu lub zmniejszenia objętości. Odparowywanie odgrywa kluczową rolę w przemyśle minerałów i chemii nieorganicznej, gdzie jest wykorzystywane zarówno do wydobywania surowców, jak i do odzyskiwania i przetwarzania wartościowych produktów ubocznych.

Wybór odpowiedniej technologii odparowywania

Fabryka niklu

Proces odparowywania może być stosowany jako samodzielna operacja, ale w wielu przypadkach stanowi ważny etap wstępny w operacji suszenia i krystalizacji, w wyniku czego dalszy koncentrat, który pozostaje w postaci ciekłej, jest dalej przetwarzany.

Aby można było ustalić stopień odparowania, konieczne jest ustalenie wrażliwości na ciepło, trwałości i lepkości produktu. Firma GEA może spełniać szerokie spektrum wymagań procesowych, proponując różne konfiguracje termiczne i oferując szeroki wybór technologii odparowywania, w tym wyparki z opadającym filmem cieczy, z wymuszonym obiegiem, typu płytowego oraz kompaktowe. Opracowujemy także inteligentne rozwiązania w celu oczyszczania oparów lub odzyskiwania gazu destylowanego z odparowanego roztworu.

Konstrukcja zapewniająca optymalną wydajność i długą żywotność

Ponieważ etap odparowywania może stanowić znaczną część wydatków kapitałowych, firma GEA współpracuje z każdym klientem w celu dostarczenia dostosowanych i ekonomicznie skutecznych rozwiązań do odparowywania, zbudowanych z najodpowiedniejszych materiałów, takich jak stal węglowa, stal nierdzewna i dwustronna, stopy o wysokiej zawartości niklu, nikiel, tytan, grafitowe włókno szklane oraz wzmocnione tworzywa sztuczne, które są odporne na korozję. Każdą instalację dostosowujemy do wymagań klienta, jednocześnie dążąc do zminimalizowania początkowych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Instalacje wyparne GEA mają na celu maksymalizację energii wytworzonej w trakcie procesu.

GEA ma już bogate i udokumentowane doświadczenie w odparowywaniu zużytego alkoholu, chlorku litu i sody kaustycznej.