Wiodący dostawca rozwiązań

GEA ma istotny wkład w szeroki wachlarz działań związanych z minerałami i chemią nieorganiczną. Wkład ten zwiększa opłacalność i zgodność z zasadami ochrony środowiska dla wymaganych procesów produkcji.

Skrócona lista minerałów i chemii nieorganicznej poddawanych suszeniu i przetwarzaniu cząstek:

 • Tlenki glinowe
 • Koncentraty metali nieszlachetnych ( w tym Cu, Fe, Pb, Ni i Zn)
 • Katalizatory
 • Ceramika
 • Gliny
 • Rudy wysokowartościowe
 • Minerały przemysłowe
 • Ruda żelaza
 • Węglan i wodorotlenek litu
 • Azotany
 • Rudy i skały
 • Fosforan
 • Potaż
 • Pierwiastki ziem rzadkich
 • Sole
 • Piasek (w tym piasek do szczelinowania hydraulicznego, piasek krzemionkowy, piasek formierski i piasek na pola golfowe)
 • Krzemionki, krzemiany i zeolity
 • Oraz wiele innych