Krystalizacja roztworu w przemyśle biochemicznym

Krystalizacja roztworu uzyskiwana jest głównie na drodze odparowywania, chłodzenia lub reakcji chemicznej. Techniki odparowywania są zwykle stosowane w przypadkach, w których rozpuszczalność jest prawie niezależna od temperatury, a przesycenie uzyskuje się przez zagęszczanie zawiesiny. Krystalizacja z chłodzeniem podciśnieniowym jest stosowana, gdy rozpuszczalność jest w dużym stopniu zależna od temperatury. Krystalizacja z chłodzeniem podciśnieniowym ma tę zaletę, że przebiega bez powierzchni chłodzących, przez co inkrustacja nie jest problemem.

Od kofeiny do witaminy C

Kryształy kofeinowe

Od kilkudziesięciu lat firma GEA projektuje i dostarcza instalacje do krystalizacji roztworu żywnościowych i farmaceutycznych związków organicznych, takich jak kwas cytrynowy, kofeina, kwasy glutaminowe i MSG, lizyna, treonina, specjalne cukry i witamina C. Dostarczamy również sprzęt dla produktów pokrewnych, w tym kwasu ketogulonowego, askorbinianu sodu i ketogulonianu sodu. 

Nasza wiedza specjalistyczna czyni z nas idealnego partnera w projektowaniu właściwych systemów oczyszczania ścieków w celu odzyskania cennych substancji chemicznych, takich jak siarczan sodu z produkcji witaminy C lub siarczan jako produkt uboczny, a także w celu zagęszczania drożdży (i bioetanolu) oraz wywaru melasowego z odzyskaniem potasu. Taki oczyszczalnie ścieków wykorzystują technologię krystalizacji firmy GEA wraz z powiązanymi technologiami, takimi jak procesy membranowe, procesy opadania oparte na flokulantach i obróbka węglem aktywnym, w celu osiągnięcia wysokiej i stałej jakości. 

Firma GEA prowadzi nowoczesne centrum badawcze, które może oceniać projekty procesów i przeprowadzać szczegółowe modelowanie, aby zapewnić pomyślną instalację w pełnej skali.