Krystalizacja stopu w przemyśle biochemicznym

Chociaż materiały na bazie ropy naftowej nadal dominują w obszarze eksploatacyjnych tworzyw sztucznych o dużej objętości, biodegradowalne tworzywa stają się coraz bardziej atrakcyjne z ekonomicznego oraz środowiskowego punktu widzenia.

Biodegradowalne tworzywa sztuczne

Instalacja DB ETLX 3

Istnieją dwa główne czynniki, które sprawiają, że biodegradowalne polimery są bardziej atrakcyjne ekonomicznie niż kiedykolwiek. Pierwszy z nich to rosnące koszty produkcji ropy naftowej wynikające po części z coraz większego zużycia dostępnych rezerw. Drugi czynnik dotyczy kwestii ekologicznych oraz ekonomicznych związanych z utylizacją odpadów. Czynniki te były w znacznej mierze odpowiedzialne za rozwijanie biodegradowalnych polimerów, które wykazują właściwości podobne do ich odpowiedników na bazie oleju.

 Zasilanie

Biodegradowalne polimery wytwarzane są z biomasy takiej jak cukier, skrobia, maniok, żyto lub kukurydza, co oznacza, że​łatwo rozkładają się na produkty uboczne przyjazne dla środowiska.

W celu wytworzenia ulegającego biodegradacji polimeru o właściwościach porównywalnych do tworzyw sztucznych na bazie oleju proces wyższego szczebla musi zapewniać budulec monomerów w możliwie najczystszej postaci, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia w materiale wyjściowym mogą katastrofalnie wpłynąć na właściwości mechaniczne lub odporność na promieniowanie UV końcowej postaci polimeru.

Chociaż destylacja czy też krystalizacja span lang="pl-PL" xml:lang="xx-XX">stopu może być stosowana do oczyszczania monomerów, technologia krystalizacji stopu oferuje obecnie najmniejszą temperaturę procesu, przy której można skutecznie oddzielać pożądany budulec monomeru. W porównaniu z przeprowadzaną etapami statyczną lub dynamiczną krystalizacją warstwową, proces krystalizacji stopu z użyciem zawiesiny bazuje na ciągłym działaniu przy znacznie mniejszym zużyciu energii. 

Ciągły proces krystalizacji stopu z użyciem zawiesiny według firmy GEA z powodzeniem zastosowano na przykład do oczyszczania laktydu. Począwszy od zanieczyszczonego produktu, w pojedynczym etapie procesu wytwarzany jest ultra czysty produkt laktydowy, a oczyszczony produkt nadaje się do dalszego przetwarzania w szereg różnych produktów końcowych. W procesie krystalizacji stopu z użyciem zawiesiny tempo wzrostu kryształów jest ponad 1000 razy niższe niż w przypadku krystalizacji warstwowej, co zapewnia łagodne tworzenie ultra czystych kryształów.

Do separacji ciał stałych i ciekłych firma GEA dostarcza kolumny płuczące, które mogą skutecznie oddzielać czyste kryształy od roztworu zasilającego. Czyste kryształy są dokładnie płukane w kolumnie płuczącej swoim własnym stopem, co eliminuje użycie i związane z nim odzyskiwanie oddzielnej cieczy do płukania. Kolumny płuczące GEA charakteryzują się niską prędkością roboczą, co przedłuża żywotność części ruchomych.