Odparowywanie biochemikaliów

Energooszczędne zagęszczanie produktów jest jednym z najważniejszych kryteriów wykonalności w procesach biochemicznych. Stopień zagęszczenia produktu w fermentacji jest na ogół znacznie niższy niż zagęszczenie produktów w syntezie chemicznej. W związku z tym należy odparowywać duże ilości wody w celu otrzymania produktu w ostatecznej postaci — w większości przypadków w stanie stałym.

odparowywanie-biochemikalia-01

Zagęszczanie produktu wytwarzanego w procesie fermentacji jest na ogół znacznie niższe niż produktu wytworzonego w wyniku syntezy chemicznej. Energooszczędne zagęszczanie produktu jest zatem ważnym parametrem, który należy uwzględnić przy rozważaniu wykonalności bioprocesu: może zajść potrzeba odparowania dużej ilości wody, aby wytworzyć produkt w jego ostatecznej, zasadniczo stałej postaci.

Koncepcje dotyczące energooszczędności

W biochemicznych procesach produkcyjnych najczęściej wykorzystywane są wyparki z opadającym filmem cieczy lub wyparki z wymuszonym obiegiem, ponieważ te technologie okazały się bardzo odporne na zabrudzenia. Firma GEA oferuje technologie odparowywania, które wykazują najwyższą wydajność energetyczną, a jednocześnie stanowią solidne i niezawodne rozwiązania.

Nasze portfolio obejmuje szereg technologii, które pomagają zmniejszyć zużycie energii oraz koszty. Obejmują one:

  Odparowywanie wielostopniowe

  Termiczną kompresję pary

  Mechaniczną kompresję pary

Firma GEA może również połączyć i zintegrować różne etapy procesu, które pozwolą na ponowne wykorzystanie energii spalinowej. Wyparki są idealnym rodzajem urządzeń pozwalających na odzyskiwanie energii, mogą być bowiem ogrzewane za pomocą wielu różnych źródeł energii, takich jak para, opary suszarki, a nawet gorąca woda.

Aminokwasy

Firma GEA ma duże doświadczenie w dostarczaniu technologii odparowywania w produkcji aminokwasów. Aminokwasy są wytwarzane w procesach fermentacji, a sprzęt do zagęszczania brzeczki fermentacyjnej stanowi kluczowy element zakładów produkcyjnych. W tych środowiskach często stosuje się wielostopniowe wyparki z opadającym filmem cieczy z obiegiem produktów. Alternatywnie projektujemy instalacje jedno- lub dwustopniowe z wieloma podajnikami produktów, które są ogrzewane za pomocą mechanicznej kompresji pary.

Proces fermentacji aminokwasów jest ponadto obfity w wodę, a w większości fabryk do odzyskiwania zużytej wody stosuje się wyparki zużytej wody. Idealnie nadają się do tego produkowane przez firmę GEA wielostopniowe wyparki z opadającym filmem cieczy i wyparki z wymuszonym obiegiem.

Odparowywanie roztworów kwasu organicznego

Rosnąca liczba kwasów organicznych jest wytwarzana poprzez fermentację zasobów odnawialnych. Po oddzieleniu i oczyszczeniu biomasy kwasy są zagęszczane w instalacjach wyparnych, najczęściej z zastosowaniem techniki opadania. Separatory są często wyposażone w kolumny płuczące do oddzielania składników lotnych lub w kolumny odpędowe do oddzielania amoniaku.

Oddzielanie produktu od brzeczki fermentacyjnej powoduje powstawanie dużych przepływów wtórnych, które charakteryzują się wysoką zawartością soli lub dużymi obciążeniami organicznymi związanymi z korozją lub powłoką urządzenia. Firma GEA projektuje instalacje odparowywania, które łączą w sobie film opadający oraz technologię wymuszonego obiegu, są zbudowane z odpowiednich materiałów, aby zapewnić długą żywotność i ekonomiczną eksploatację.