Technologie suszenia wzbogacające produkty i współprodukty

W GEA rozumiemy wartość produktów oraz jak ważne jest, aby zapewnić ciągłą pracę i spełniać wymagania dotyczące jakości produktów.

Jakość zapewniona

GEA oferuje skuteczne i elastyczne rozwiązania w zakresie suszenia i przetwarzania cząstek dla klientów w sektorze biotechnologii przemysłowej („białej”). Produkty i współprodukty biotechnologii białej często są wrażliwe na ciepło, a nasze systemy suszenia wraz z naszą fachową wiedzą zapewniają idealne rozwiązania, oferując korzyści środowiskowe i ekonomiczne.

 Nasze technologie obejmują:

  Suszarki rozpyłowe dla wsadów rozpuszczalnych.

  Suszarki pneumatyczne i pierścieniowe dla mokrych wsadów stałych, wymagających krótkich czasów zalegania lub selektywnego recyklingu..

  Suszarki z łożem fluidalnym i rotacyjne dla większych cząstek, które wymagają dłuższych czasów zalegania bez uszczerbku dla kontroli lub jakości produktu

GEA współpracuje ze swoimi klientami, opracowując i wdrażając rozwiązania dla konkretnych wymagań. Pracujemy z klientem na każdym etapie, od testów procesu i fazy projektowej po rozruch i eksploatację instalacji. Nasz kompleksowy program posprzedażowy zapewnia również, że zwrot z inwestycji jest zoptymalizowany przez cały okres działania instalacji.