Destylacja dla biochemikaliów

Izolacja i oczyszczanie to kluczowe etapy produkcji chemikaliów z użyciem biotechnologii, ale istnieją wciąż wyzwania, którym trzeba sprostać, aby spełnić wymagania dotyczące jakości produktu. GEA oferuje niezawodne, efektywne energetycznie technologie destylacji, które zapewnią wymaganą czystość produktu.

destylacja_składników-żywności-odzysk-ipa-lub-etanolu-01

Zapewniamy technologię destylacji do oczyszczania monomerów do produkcji polimerów. Na przykład:

   1,4 lub 2,3 butanodiol (BDO)

   1,2 propanodiol (PDO)

   izobutanol

   glikol etylenowy (EG)

GEA oferuje także technologię destylacji pozwalającą na rektyfikację i odzysk rozpuszczalników, takich jak etanol, alkohol izopropylowy i cykloheksan, które są powszechnie stosowane do ekstrakcji lub wytrącania związków docelowych z brzeczek fermentacyjnych lub materiałów naturalnych. Rozpuszczalniki odzyskane w drodze destylacji mogą zostać ponownie użyte w procesie produkcji.

Na przykład roztwory cukru pozyskane z celulozy zyskują na znaczeniu jako substraty do fermentacji. Hydroliza lignocelulozy prowadzi do wytworzenia wielu produktów, które jednak wymagają oczyszczenia. Proces ten wymaga dużej ilości rozpuszczalnika, który musi zostać oczyszczony przed ponownym użyciem. Destylacja to preferowana metoda osiągnięcia czystości produktu, jak również ponownego zagęszczenia oraz oczyszczenia rozcieńczonych lub zanieczyszczonych strumieni procesowych.