Oczyszczanie spalin z procesów

Skrubery strumieniowe doskonale nadają się do oczyszczania spalin pochodzących z reakcji chemicznych, budynków produkcyjnych, odpowietrzania zbiorników i opróżniania wagonów-cystern.

emission-process-exhaust-gas-cleaning-01

Podobnie jak inne instalacje mokrego płukania, skruber GEA jest oparty na cyrkulacji cieczy płuczącej. Jednakże, biorąc pod uwagę, że działanie płuczki ma charakter wyrzutowy, nie występują straty ciśnienia. Przeciwnie, płuczka zwiększa ciśnienie przepływu gazu, dzięki czemu zastosowanie wentylatora nie zawsze jest konieczne.

W separatorze płuczki instalowane jest dodatkowe wypełnienie pakietowe lub dodatkowe półki jako kolumny przeciwprądowe dla wyższego stopnia oczyszczania. W zależności od konkretnego zastosowania, skrubery strumieniowe mogą być zaprojektowane jako instalacje wielozadaniowe bądź łączone ze skruberami Venturiego lub separatorami aerozolowymi.

Jako środek płuczący wykorzystywane są czysta woda, rozcieńczone kwasy lub roztwory kaustyczne. Dzięki temu płuczki doskonale radzą sobie z absorpcją chlorowców (F2, Cl2, Br2, I2), fluorowcowodorów (HF, HCl, HBr, HI), związków siarki (SO2, SO3, H2S), amoniaku (NH3), alkoholi o niskim ciężarze cząsteczkowym, kwasów karboksylowych i amin.

Jeżeli spaliny zawierają dostateczne stężenie tylko jednej substancji szkodliwej, może istnieć możliwość wytworzenia ze spalin innych produktów, takich jak: 

  Produkcja kwasu chlorowodorowego z gazowego HCI

•  Produkcja roztworu amoniaku z amoniaku

  Produkcja wodorosiarczynu sodu z SO2/SO3

  Produkcja wybielaczy chlorowych z chloru

W zależności od charakteru oczyszczanych substancji chemicznych instalacje mogą być zbudowane z materiałów na bazie metalu (stali miękkiej, stali nierdzewnej, stopów lub metali nieżelaznych), stali powlekanej, tworzyw termoplastycznych lub tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym.