Krystalizacja roztworu dla agrochemii

Najczęściej sprzedawane są stałe preparaty agrochemiczne, takie jak pyłki, proszki lub granulki oraz ciekłe preparaty, takie jak koncentraty zawiesinowe. Opracowana przez firmę GEA technologia krystalizacji roztworu zwiększa jakość produktu klienta, szczególnie pod względem uzyskiwania odpowiedniego poziomu czystości i właściwego rozmiaru kryształów sprzedawanych na rynku.

Przemysł nawozów

SQM Chile

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynków agrochemicznych pod względem czystości oraz wielkości cząstek, firma GEA proponuje pełny zakres technologii krystalizacji.

Najbardziej powszechnymi operacjami krystalizacji stosowanymi w agrochemikaliach są krystalizacja przez zagęszczanie, krystalizacja przez chłodzenie oraz krystalizacja przez reakcję lub przemieszczenie równowagi.

Od lat sześćdziesiątych XX wieku GEA dostarcza innowacyjne rozwiązania dla przemysłu nawozów prostych, łącząc rozległe doświadczenie w zakresie odparowywania oraz krystalizacji z odpowiednim podejściem badawczo-rozwojowym.

Instalacje obejmują produkcję nawozów azotowych w systemach krystalizacji siarczanu amonu, chlorku amonu, azotanu amonu oraz moczniku, a także chlorku potasu, siarczanu potasu i azotanu potasu w przemyśle nawozowym na bazie potażu.

Instalacje te obejmują zastosowania nowych metod przetwarzania (takich jak odzyskiwanie produktów ubocznych z odpadów) i reaktywnej krystalizacji (zużytych kwasów siarkowych i amoniaku w celu wytworzenia ziarnistego siarczanu amonu).

Zakłady GEA, produkujące nawozy proste jakości przemysłowej, znajdują się na całym świecie, od pustyni Atakama w Chile po europejskie kopalnie sylwinitu i karnalitu, a także od Morza Martwego na Bliskim Wschodzie po zakłady kaprolaktamu i metakrylanu metylu w Azji i Ameryce Północnej.