Technologia skutecznego oddzielania cieczy

GEA jest wiodącą na świecie spółką działającą na polu oddzielania mechanicznego. Dostarczamy technologię efektywnego przetwarzania cieczy i mieszanin ciekłych oraz zapewniamy znaczną wartość dodaną dla produktu końcowego.

Nasze separatory i dekantery dla przemysłu agrochemicznego łączą najlepszą technologię separacji mechanicznej z kompleksowym zrozumieniem bezpieczeństwa inwestycji, produktów i procesów. Efektem tego jest nie tylko wysoka wydajność używanych surowców, ale także rzetelne zarządzanie procesem, które umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów, a tym samym również ochronę ludzi i środowiska.

GEA od dziesięcioleci wspiera przemysł chemiczny w rozmaitych zadaniach separacyjnych. Oddzielanie za pomocą separatorów odśrodkowych i dekanterów.

Separatory GEA dla agrochemikaliów mogą być stosowane w celu

  • oczyszczania cieczy z cząstek stałych
  • separacji trójfazowej

podczas gdy dekantery GEA są stosowane w celu

  • oczyszczania cieczy z cząstek stałych
  • odwadniania

Nasi partnerzy z całego świata wybierają nasze maszyny ze względu na wysoką jakość produktów końcowych, opłacalność, konserwatywne podejście do obsługi zasobów i przede wszystkim ze względu na gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa ludzi, maszyn i środowiska.