Agrochemia — Homogenizacja

Preparaty do zastosowań rolniczych obejmujących pestycydy, nawozy, środki odstraszające owady, nawozy na bazie ryb i podobne.

Nawozy są często homogenizowane w celu zwiększenia plonów oraz zmaksymalizowania wpływu zawartych składników odżywczych. Obróbka pod wysokim ciśnieniem pozwala na mikronizację fazy rozproszenie, redukując bryły i agregaty. Specyficzną aktywność produktu można poprawić poprzez zwiększenie powierzchni właściwej składnika aktywnego.

Homogenizowanie nawozów może być właściwsze, ponieważ materiały wstępnie zmieszane i mikronizowane mogą w krótkim czasie zostać wchłonięte przez roślinę i tym samym zwiększać efektywność.