Szeroka gama rozwiązań odparowywania dla przemysłu agrochemicznego

Dzięki wysokiemu poziomowi know-how i wiedzy na temat technologii odparowywania oraz silnej bazie badawczo-rozwojowej firma GEA oferuje klientom branży agrochemicznej możliwość opracowywania oraz rozwijania nowych procesów przemysłowych.

Odparowanie jest istotnym elementem wielu procesów przemysłowych, w których konieczne jest zmniejszenie zagęszczenia lub objętości produktu. W przemyśle agrochemicznym kluczową rolę odgrywa odparowywanie.


Odparowywanie jest wymagane do usuwania niepożądanej objętości wody lub innego rodzaju rozpuszczalnika z substancji stałych. Zwykle odbywa się to w celu zwiększenia zagęszczenia produktu lub