Spełniamy najsurowsze wymagania dotyczące suszenia i jakości proszku

Suszarnia GEA spełnia najwyższe standardy wydajności, bezpieczeństwa i zgodności z zasadami ochrony środowiska oraz najsurowsze wymagania dotyczące jakości proszku, w tym wielkości cząstek i ich dystrybucji, gęstości nasypowej i morfologii.

Rozwiązania dla agrochemikaliów

Suszarka pneumatyczna produkt 2

Portfolio GEA w zakresie rozwiązań dotyczących suszenia dla agrochemii obejmuje samodzielne suszarnie oraz systemy dostosowane do określonych zastosowań. Asortyment produktów obejmuje:

  • Stykowe chłodziarki kominowe
  • Suszarki i chłodziarki fluidalne
  • Suszarki pierścieniowe
  • Suszarki i chłodziarki obrotowe
  • Suszarki rozpyłowe

GEA współpracuje z wieloma wiodącymi na świecie producentami agrochemikaliów i posiada rozległe doświadczenie w ich suszeniu. Dzięki fachowej wiedzy w zakresie nawozów, fungicydów, herbicydów i insektycydów rozumiemy wymagania dotyczące produktów o właściwościach sypkich oraz takich parametrach jak granulometria proszku, niskie zapylenie i ponowna dyspersja.

Dbałość o wszystkie aspekty projektu

Nasza wszechstronna fachowa wiedza w zakresie inżynierii chemicznej, technologii, inżynierii i projektowania procesów sprawia, że jesteśmy wysoce kompetentnym partnerem. Inżynierowie testowi GEA w naszych rozbudowanych ośrodkach testowych są dostępni zarówno do prac rozwojowych nad procesami oraz do prac testowych. Ponieważ wiele związków chemicznych jest niebezpiecznych, wszystkie nasze instalacje są projektowane w taki sposób, aby spełniać najsurowsze normy w dziedzinie wydajności, emisji, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Kompleksowa fachowa wiedza w zakresie zarządzania projektem oznacza, że będziemy nadzorować projekt od opracowania suszarni po jej uruchomienie zgodnie z harmonogramem. Dbałość o wszystkie aspekty projektu zapewni płynną współpracę wszystkich zainteresowanych oraz pomoże uniknąć kosztownych błędów i opóźnień. Dostępny jest także kompleksowy program serwisu i modernizacji, aby zagwarantować wydajność i żywotność instalacji.