Zdrowy i czysty smak

Butelkowana woda to ważna część światowej branży napojów bezalkoholowych. Coraz większa świadomość odnośnie picia czystej wody sprawia, że popyt na butelkowaną wodę wzrasta na całym świecie.

Przy rosnącym poziomie urbanizacji i wyższym dochodzie rozporządzalnym we wschodzących gospodarkach, jak również większej świadomości korzyści zdrowotnych płynących z picia bezpiecznej i czystej wody, produkcja przemysłowa wody niegazowanej jest coraz ważniejszą i bardziej dynamiczną częścią światowego przemysłu napojów bezalkoholowych.

Korzystając z postępów w zakresie opakowań i przenośności oraz z udziałem rynkowym wynoszącym niemal 70%, woda niegazowana stanowi główny przemysł rozwojowy na świecie. Jako wiodący na rynku dostawca wyposażenia do przetwarzania, napełniania i pakowania dla całego sektora napojów i alkoholi, GEA oferuje całą gamę rozwiązań w zakresie miksowania i mieszania ciągłego płynów, jak również kompletne linie rozlewnicze do wody niegazowanej (i gazowanej) w butelkach PET.

Nasze linie rozlewnicze zapewniają szybką zmianę na różne kształty butelek, bardzo niską awaryjność, krótki czas czyszczenia oraz elastyczność cyklu czyszczenia.

Jakość, higiena i czystość mają kluczowe znaczenie w przemyśle spożywczym, a woda nie stanowi tutaj wyjątku. Oprócz zawarcia fizjologicznie istotnych czy pożądanych składników, równie ważna jest eliminacja lub wykluczenie niepożądanych elementów. Bardzo ważne jest usunięcie rozpuszczonych gazów, takich jak tlen. Technologia odgazowywania GEA zapewnia, że poziom resztek tlenu wymagany do danego zastosowania zostanie spełniony z rezerwą.

Ponadto nasze technologie napełniania obejmują napełniacze grawitacyjne, mechaniczne/pneumatyczne przeciwciśnieniowe i objętościowe.

Od przenośników po rozwiązania dotyczące pakowania na końcu linii, nasza oferta obejmuje kluczowe komponenty, takie jak zawory i rury, oraz w pełni zintegrowane linie zapewniające wydajne i opłacalne przetwarzanie.